cs

— Africká mytologie —

Africká mytologie je složitá. Afika je veliký kontinent. Existuje zde mnoho zemí, regionů, jazyků, kmenů a kutur. Další problémem jsou imperialistické vlády a nadvlády, které zasáhly do kultur těchto zemí. To vše podporuje velkou paletu různých bohů. Tradiční africká víra je převážně monoteistická, plná duchů předků.

Bumba

Bůh zvratků - ano čtete dobře - zvratků.
Na začátku, všechno byla tma. Pak se ze tmy přišel Bumba, obří bledé postavy. Necítil se dobře. Vlastně se necítil dobře už miliony let, nebo%t jeho samota ho dělala nemocným. Nejprve vyzracel Slunce, poté Měsíc a nakonec i Zemi. Na tu vyvrhl 9 druhů lidí. Vyčerpán usedl a sledoval, jak se lidstvo množí. Tak vznikl veškerý život na Zemi a Bumba už nebyl nikdy osamocený. - Dobrou chuť!

Shanko

Bůh hromu, bubnů a tance.Hraje v nebi na bubny pro svůj lid. Když se ozve hrom, měli byste do nebes zvolat pozdrav: "Cabio Sile Shango". Shanko je vlastně takový pařmen. Má rád tanec, veselí a hudbu. Takže jeho bytost nejlépe oslavíte za zvuku afrických bubnů - jak jinak než tancem.Elegua Bůh začátků křižovatek a příležitostí.Křižovatku musíme brát spíše metaforicky. Je myšlena křižovatka života. Stojíte-li tedy těsně před nějakým těřkým životním rozhodnutím zeptejte se ho na radu. YemayaTaké známá jako IAMANJIE, YEMANJA, YEMONJA, YEMAYAH
Matka vody a porodu. Je také bohyně měsíce. Její oblíbeně číslo je 7.AbassiNigerijský Bůh Stvořitel a Pán nebeNa popud svě manželky Atai - vytvořil přírodu a lidstvo. Po čase s hrůzou zjistil. že se lidé mezi sebou rozmnožují a jejich počet přelidňuje planetu. Selsal na lidstvo argumet a smrt, aby měl množství lidstva pod konrolou. Tak nějak si myslím že argument by nám všem bohatě stačil, ne?ObatalaTaké známý jako OLUFON, 

ORISALA, ORISHALA

Opilý a neukázněný Stvořitel lidského pokolení.Vyšší bohové mu uložili vytvořit zemi. Bůh Obatala ale tuto práci podcenil a při tvorbě se notně oddával alkoholu. Proto je lidstvo tak nedokonalé. - Jen další důkaz, že se člověk vyvinul z opice. Eshu Bůh příležirtostí a komunikace.Stějně jako Elegua (viz víše) Provází tento bůh člověka na cestách jeho rozhodnutími a je možné ho v tomto směru požádat o radu, ale pozor tento bůh je dost prolhaný. Orishas Orishas je vlastně takový více v jednom je to přes 1000 bohů v jednom těle. Stará/jí se o komunikaci a pořádek mezi světem živých a mrtvých Anansi Pavoučí bůh, který nepřestane spřádat pavučinu lží, lstí a podvodů. Je to velmi lstivý a zlý bůh.- Stvořil SLunce a Měsíc Olorun Nejvyšší bůh oblohy, míru a spravedlnosti. Je to velký král vesmíru. Symbol Chameleona

V africké mytologii mají chameleoni ohromný význam. V přeneseném smyslu hrají stejnou roli jako biblický had.

Chameleoni však mají ještě víc mystických významů. Zde můžeme uvést pouze některé.

Některé africké kmeny si vypráví báji o počátku nesmrtelnosti člověka. Podle ní přinášelo člověku nesmrtelnost svaté poselství chameleonů. Protože chameleoni se pohybují velmi rozvážně a často zůstávají sedět, aby se najedli nebo očistili, pokráčovali velmi pomalu.

Na tomto místě se interpretace mnoha kmenů liší. Jedno z pojetí zní: "Had, který chameleony pronásledoval z božího příkazu, spěchal co nejrychleji za člověkem, aby mu řekl, že bude smrtelný. Když dorazili chameleoni, člověk už slyšel falešné poselství a chameleoni se vlekli zpět k bohu. Ten se rozhněval a rozhodl, že hadi a chameleoni se při každé příležitosti zabíjejí".

Další pojetí zní: "Mezitím bylo vybráno rychlejší zvíře (jsou uváděna různá zvířata - ještěrka, zajíc, hmyz, ptáci), aby člověku vyřídilo poselství o smrtelnosti. Protože člověk toto poselství přijal, přestal chameleonovi důvěřovat. Tak na svět přišla smrt a mnoho kmenů nenávidí chameleony".

Jiné kmeny nemají snahu chameleonům něco vyčítat a od přírodyje považují za velmi pomalé. Také na těchto málo případech můžeme poznat, jak hluboce jsou chameleoni zakořeněni v myslích afričanů.

V mytologii obyvatel Madagaskaru nehrají chameleoni žádnou významnou roli. Některé kmeny žijí velmi izolovaně a ve shodě s přírodou. Různé skupiny mají k chameleonům vytvořeny odlišné postoje. Zatímco některé kmeny na východním pobřeží se jim vyhýbají, protože přinášejí neštěstí, na jihu jsou využíváni kouzelníky k léčení nemocí. Chameleoni jsou drženi před obličejem nemocného a kouzelníci posuzují reakci. Chameleonům jsou ale připisovány také čarodějné schopnosti. Když žena pohlédne chameleonovi do oka, je tak zohavena, že se nikdy nevdá. Přirozeně, s postupující civilizací tyto pověry mizí. Podobné vlastnosti byly dříve připisovány našim mlokům Salamandra salamandra.

zdroj

Grootslang 

Grootslang je pojmenování afrického démona, které v doslovném překladu znamená velký had. Nenechte se však zmýlit. Nejde o žádnou anakondu, nýbrž o monstrum, které podle pověstí žije v místě, kterému domorodí obyvatelé říkají jeskyně zázraků, jenž se má nacházet někde poblíž Richtersveldu v Jižní Africe. Podle legend šlo o démona, který byl natolik silný, že ho bohové rozdělili na dva druhy zvířat: na slona a hada. Nicméně dvojice zvířat stvořitele přechytračila a spářila se, díky čemuž se na světlo světa dostala kreatura, která je napůl hadem a napůl slonem. Netvor je prý dlouhý až 18 metrů a tvrdí se, že svoji jeskyni střeží jako oko v hlavě, neboť v ní ukrývá hory diamantů. 

Inkanyamba

Inkanyamba je obrovský masožravý netvor, který by svým vzhledem měl připomínat úhoře. Podle zdrojů vznikla legenda o něm v kmenech Zulu a Xhosa z Jižní Afriky. Podle nich je toto monstrum schopné měnit počasí jak se mu zlíbí a často toho zneužívá v boji proti svým nepřátelům. Svá těla mají zdobena ploutvemi a přestože žijí ve vodě, dokáží se vznést nad hladinu a pátrat po kořisti. A kdo se jim znelíbí má pravděpodobně smůlu, neboť na seznam schopností těchto netvorů patří i umění vyvolat tornádo nebo přivolat blesky. Zajímavostí je, že v Africe skutečně žijí sladkovodní úhoři, kteří dorůstají délky až dvou metrů. Ti mohli být dost možná zdrojem fantazie Afričanů, kteří vymysleli Inkanyamba.

Kongamato

Létající monstrum zvané Kongamato se vyskytuje v příbězích obyvatel Zambie, Angoly a Konga a je popisováno jako létající plaz, přičemž jeho vzhled nápadně připomíná pravěkého pterodaktyla. Bájné stvoření prý žije v řekách a bažinách a má ohromné rozpětí křídel. Žádné peří byste však na jeho těle nenašli. Zvláštností je, že se podobný tvor pohybuje i v dalších legendách napříč celou Afrikou. Svědectví agresivního dravce bývají nahlašována i dnes a přestože je pravděpodobné, že většina z nich je výplodem fantazie nebo špatných světelných podmínek, stále je tu nepatrná možnost, že se jedná o neobjevený druh žijící na těžko přístupných místech.

Impundulu

Impundulu nebo-li pták z blesků je nadpřirozený tvor z mytologie z folklóru kmenů Pondo, Zulu a Xhosa. Jihoafrický opeřenec je stejně veliký jako člověk a může svojí přítomností vyvolávat bouře a blesky. V některých verzích příběhu se dokáže změnit v člověka a v jiných zase působí jako ochránce šamana. Většina se však shoduje v tom, že si Impundulu nebere servítky a útočí na lidi a živí se jejich krví. Části jeho těla a jeho vajíčka mají mít zázračnou léčivou moc. 

Adze

Adze je bytost z mýtů pasáků ovcí z Ghany a Toga prahnoucí po krvi. Bere na sebe podobu světlušky, avšak pokud ji chytnete, vezme na sebe podobu lidskou. Je velmi agresivní a prahne po krvi a lidských orgánech, konkrétně pak po všem co je ve vašem těle a je to teplé. Nicméně v podobě malého hmyzu vás Adze napadne v noci a bude vám sát krev, přičemž vás k tomu ještě nakazí smrtelnou nemocí. Jejich oběťmi jsou většinou malé děti a po nakažení se stávají posedlé duchem démona Adze. Pravděpodobné je tedy, že se jedná o mýtus vzniklý v souvislosti s onemocněním malárií.  

Gbahali

Gbahali je mýtický tvor z Libérie, který by měl připomínat krokodýla. Měl by dorůstat do délky až 9 metrů, mít poněkud kratší a širší tlamu než krokodýl a delší nohy. A ačkoli tento druh není vědecky prozkoumán, různí liberijští lovci nezávisle na sobě tvrdí, že se podíleli na honu takového stvoření. Zřejmě však pravděpodobněji zapracovala jejich fantazie. Zvláštní však je, že byl svědkům tohoto stvoření ukázán obrázek pravěkého vyhynulého tvora jménem Postosuchus, kterého označili za Gbahaliho.

 Popobawa

Popobawa je tvor, který je zvláštní nejen svým zjevem ale i tím, že o jeho přítomnosti hovoří nejen historické legendy, ale i novodobí obyvatelé Zanzibaru a Tanzánie, kteří s ním údajně měli mít tu čest. Toto stvoření je démonem, který přes den vypadá jako docela obyčejný člověk, avšak v noci se mění v jednooké monstrum s vzhledem netopýra o lidské velikosti. V temné noci útočí na muže i ženy a znásilňuje je, přičemž je obzvláště kutý k těm, kteří v něj nevěří. O útocích se poprvé mluvilo v roce 1965 na ostrově Pemba a od té doby se opakovaly v určitých letech a pokaždé vyvolaly masovou hysterii. 

zdroj