cs

— Numerologie —

umerologie (z lat. numerus, číslo) je moderní označení pro různé iracionální a pseudovědecké výklady významu čísel. Některá čísla se jako počty vyskytují v běžné zkušenosti (například pět nebo deset prstů) a v souvislosti s pozorováním oblohy, jiná mohou dostávat významy, když se písmena abecedy užívají jako číslovky a konečně vznikly v různých kulturách i složitější soustavy výkladu čísel. 

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.
Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku "Kdo jsme?". Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť. Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní.
Numerologie nevěští ani neukazuje neměnnou budoucnost, ale spíše vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami a s rozdílnou potřebou vztahů.
Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu.  

S určitými počty se člověk stále setkává v pevných a charakteristických souvislostech, například:

  • 1 - jednotka, celek
  • 2 - pár (oči, ruce, nohy), den a noc, muž a žena, sudý a lichý atd.
  • 3 - trojúhelník, trojlístek, trojnožka
  • 4 - čtverec, tělesná orientace, světové strany
  • 5 - prsty na ruce
  • 10 - prsty obou rukou atd.

Další počty se dají odvodit z pozorování oblohy:

  • 7 - Slunce, Měsíc a velké planety; Plejády; dny mezi čtvrtěmi Měsíce
  • 12 - měsíce v roce
  • 360 - zaokrouhlený počet dní v roce (12 X 30) 

Den narození

Den narození je jedním z velmi důležitých údajů pro každého. Ukazuje nám na charakteristické vlastnosti, ponaučení a rovněž i slabiny, kterých je třeba se vystříhat. 

Vždy u každého data narození proto budou uvedeny 2 části:
1) možnosti, které nám jsou dány
2) naše slabiny a čemu je dobré se naučitDen narození

1 - Nezávislost

11 - Citlivost

21 - Pochopení

2 - Družnost

12 - Všestrannost

22 - Vytrvalost

3 - Kamarádství

13 - Zranitelnost

23 - Samostatnost

4 - Vyrovnanost

14 - Cílevědomost

24 - Přívětivost

5 - Vnímavost

15 - Odvaha

25 - Nenáročnost

6 - Harmonie

16 - Přímočarost

26 - Průraznost

7 - Zkušenost

17 - Zdatnost

27 - Svědomitost

8 - Rovnováha

18 - Odpovědnost

28 - Rozpornost

9 - Uvážlivost

19 - Účastenství

29 - Nepřehlednost

10 - Síla

20 - Intuice

30 - Ráznost

31 - Motivace


Životní (osudové) číslo

Mezi nejdůležitější čísla vedle dne narození patří i tzv. životní neboli osudové číslo. Získáme ho součtem celého data narození a redukujeme na čísla 1 - 9, přičemž čísla 11 a 22 se neredukují.
Příklad:
Datum narození: 14. 8. 1967
Životní číslo je: 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 6 + 7 = 36 = 3 + 6 = 9 

Životní číslo - 1

Má sklon k vůdcovství. Má odvahu a inspiraci. Je aktivní a tvůrčí. Přednost dává individuálnímu úspěchu. Schopnost prosadit se vlastní iniciativou a vůli uspět. Je třeba více času věnovat druhým. Je dobré ji chválit. 

Životní číslo - 2

Tato osoba je snášenlivá. Laskavá a vyniká velmi dobrou intuicí. Kterou může využívat při své činnosti. Je dobré naslouchat druhým, mít trpělivost a učit se umění diplomacie. Nedostatek odvahy k realizaci plánů. Iniciativu přenechává druhému. Od partnera potřebuje oddanost. 

Životní číslo - 3

Tato osoba je mentálně čilá a má činorodou mysl. Je tvořivá, originální a má dobrou obrazotvornost. Nesnáší nudu. Ráda spolupracuje s druhými lidmi. Vyniká osobním kouzlem a vtipem. Je kritická k druhým, a proto je třeba se učit určité diplomacii. Pro aktivní činnost potřebuje pracovat bez zábran a s volností. 

Životní číslo - 4

Dosáhne pracovních úspěchů díky své vytrvalosti a systematické práci. Důležitá je důslednost a pořádek. Úspěch v pozdějším věku a po poměrně usilovné práci. Důležitá je trpělivost. Tato osoba je praktická a konzervativní. 

Životní číslo - 5

Tato osoba potřebuje pohyb, změny a ráda cestuje. Vyhledává svobodu a dobrodružství. Je přístupná novým věcem a myšlenkám. Má vůdcovské sklony. Má dobré šance. Je ambiciózní, avšak velmi citlivá a vyhýbá se rutině a nudě. 

Životní číslo - 6

Velmi často tato osoba bude před volbou a je třeba se dobře rozhodovat tváři v tvář vznikajícím příležitostem. Partnerství, rodina, domov jsou základem pro úspěch. Ráda pomáhá druhým. 

Životní číslo - 7

Tato osoba dává přednost duševní práci. Je snaha se realizovat ve skutečném kvalitním životě a vyvíjet se prací na sobě samém. Potřebuje pro svůj život přátelství. -»

Životní číslo - 8

Tato osoba je ctižádostivá. Touží po moci a penězích. Riskantní cesty jí přinesou úspěch. Problémem je někdy nedostatek odvahy, odolnosti a duševní rovnováhy. Má dobré řídící a organizační schopnosti. Je houževnatá, vytrvalá, ale konzervativní. -»

Životní číslo - 9

Tato osoba hledá ideál. Bude podnikat cesty, aby získala zkušenosti a setkání s významnými lidmi. Má vysokou úroveň mentální energie a všechna úskalí a problémy zvládne. -»

Životní číslo - 11

Tato osoba je ambiciózní a inteligentní. Může dosáhnout velkého úspěchu, ale i krachu. Je nadaná a má sklon k vizím. Dovede využívat inspirace shora. Je potřebná trpělivost a vyrovnanost a dále více vůle. Je citlivá a tvořivá. -»

Životní číslo - 22

Tato osoba má snahu po kolektivní činnosti. Je vysoké inteligence. Osobní život je na druhém místě. Má touhu budovat pro druhé. Vidí daleko a v širokých souvislostech. -»

Numerologická mřížka

Obrazně si můžeme energie našeho data narození představit a uspořádat, když je zaneseme do numerologické mřížky. Datum narození přirozeně nevyplní všechna políčka v numerologické mřížce, ale je možné, že v některém políčku budou stejná čísla vícekrát. Je důležité, abyste čísla data narození posuzovali jak jednotlivě, tak také jako celkový obraz. Pomůže vám to vidět nastíněné schopnosti, silné a slabé stránky v jejich souhře a lépe porozumíte sami sobě.Čísla v našem datu narození

1 - Slovní vyjadřování citu, inteligence

2 - Intuice, schopnost vcítit se, cit

3 - Duševní schopnost, pojmová představivost, mentální postřeh

4 - Praktičnost, zručnost, asertivita, pracovitost

5 - Vášeň, vůle, citová hloubka, kontakt s lidmi

6 - Harmonie, rodina, láska ke kráse, obchodní schopnosti

7 - Emotivnost, spontánnost, pochopení, účast, citová karma

8 - Logické myšlení, organizační talent, obrazuschopnost a materiální...

9 - Analytické schopnosti, duchovno

Chybějící čísla poukazují na kvality, s nimiž by se měl člověk zabývat a přemýšlet nad tím, jak je do svého života vtáhnout.Roviny v mřížce

Plné roviny

Je možné, že v numerologické mřížce jsou čísla jedno vedle druhého, a to ať vertikálně, horizontálně nebo diagonálně. Tyto řady čísel jsou tzv. plné roviny a znamenají určité dodatečné síly a schopnosti.

Prázdné roviny

Existují ale také prázdné roviny, tzn. že v numerologické mřížce není některá rovina vyplněná. Také prázdné roviny poukazují na určité charakterové vlastnosti.

Numerologie jména

Každé písmeno má svou číselnou vibraci. Pro zjištění vibrací jména je potřeba převést každé písmeno na číslo a čísla pak sečíst a redukovat.

Osobní roční vibrace

Osobní roční vibrace mají pro každý rok svůj specifický význam a můžou nám ukázat, co nás bude aktuální rok (od jedněch narozenin ke druhým) čekat. Tyto vibrace probíhají v devítiletých cyklech, každý rok přináší změnu vibrace od jedničky až do devítky a pak se vrací zpět k jedničce. 

Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů

Trojúhelníky devítiletých vibračních cyklů umožňují člověku přehlédnout všechny cykly naráz i do budoucnosti a lépe porozumět vlastnímu životu. Každý trojúhelník je pod vlivem čísla, utvářejícího devítiletou vibraci, jež zůstává neměnná po celých devět let cyklu, během něhož člověk prochází jednotlivými osobními ročními vibracemi od jedné do devíti. 


zde naleznete také možnost si numerologii spočítat