cs

Stránky jsou ve výstavbě - děkujeme za pochopení

— Zázračné prameny —

Magických míst, kde ze země vyvěrají zdroje zázračné vody, jsou u nás desítky. Některé jsou známé, jiné již téměř zapomenuté, ale k mnohým z nich se upírají naděje chromých a nemocných. Přírodním pramenům se totiž přičítají léčivé vlastnosti a také blahodárný vliv na lidské zdraví. Vydejte se společně s ENIGMOU na pouť za 9 zázračnými prameny prýštícími v České republice. Třeba se vám jejich zázračná moc bude jednou hodit...


TŘÍ MNIŠI, TŘI RYBNÍKY, TŘI RYBY
NÁZEV: Pramen sv. Františka z Pauly
KDE: klášter u Nové Bystřice
CO LÉČÍ: oční choroby


Podle pověsti pramen objevují na konci 15. století tři mniši vyslaní sv. Františkem z Pauly (1416-1507), kteří mají za úkol nalézt v jihovýchodních Čechách místo pro svůj nový klášter. Dědeček jako z pohádky jim prý cestou poradí vyvýšenou lokalitu zvanou "U tří ryb", odkud je výhled na tři rybníky. A řádoví bratři skutečně takové místo nacházejí u vísky Nová Bystřice blízko Jindřichova Hradce. Na zvoleném místě je prý už tehdy cítit posvátná atmosféra, a navíc se v místě budoucí sakrální budovy mají stékat tři prameny se zázračnou mocí! V této bohu zaslíbené krajině vzniká klášter řádu paulánů, ale v roce 1533 je komplex i s mnichy zapálen a zničen sektou adamitů. Klášter je sice přestavěn, ale později během josefínských reforem zrušen a v polovině 20. století dokonce zbourán. Dnes tu stojí jen kostel Nejsvětější Trojice, ale zázračné prameny zůstaly zachovány. Jeden má vyvěrat přímo pod kostelem, druhý je u zdi křesťanského svatostánku a má léčit oční neduhy. Pomáhá zdejší voda díky dávnému odkazu sv. Františka z Pauly, nebo je snad pramen požehnán přímo shůry?

ZÁZRAK OBJEVENÝ NÁHODOU?
NÁZEV: Boží voda u Dlaskova statku
KDE: Dolánky u Turnova
CO LÉČÍ: špatné zažívání a střeva


Pramen Boží voda nedaleko Turnova je možná známý již odpradávna, ale opravdové slávy se dočká až v polovině 18. století, kdy zde má dojít k zázračnému uzdravení špitálníka Říhy. Pověst o léčivém prameni se šíří po širém kraji. Na místo se vydávají zástupy nemocných a mnozí z nich jsou prý zázračnou vodou vskutku vyléčeni! Proto je zde roku 1771 postavena malá zděná kaplička a lázeňský dům. Léta věhlasu se však střídají s hubenými roky a lázně pomalu chátrají. Ve 20. století jsou lázeňské budovy postupně demolovány a na místě dnes stojí jen kaplička. Ale léčivý pramen Boží vody si prý zázračné účinky zachoval a k magické studánce nedaleko známého Dlaskova statku blízko Turnova stále přicházejí lidé, které souží neduhy trávicího ústrojí. Voda z pramene navíc prosakuje do půdy okolního lesa a část se jí dostává až ke srázu nad řekou Jizerou, takže v zimě vytváří překrásné ledové vodopády. Ale co dává Boží vodě její léčivou moc?

POMÁHÁ K UZDRAVENÍ POSVÁTNÝ CHRÁM?
NÁZEV: Poklad u Žerotína
KDE: kostel sv. Blažeje, Žerotín
CO LÉČÍ: deprese


Nedaleko Žerotína na levé straně silnice z Prahy do Loun stojí kostel sv. Blažeje. Podle vyprávění zde mají být zasypané podzemní krypty s poklady a pod svatostánkem je údajně ukryta i zlatá kvočna se dvanácti kuřaty. Návštěvníky však nejvíce vábí léčivý pramen zvaný Poklad, který vytéká zpod oltáře kostela a jemuž jsou přičítány velmi pozitivní účinky na lidskou psychiku. Zázračná voda z Pokladu je prý schopna léčit trudomyslnost, deprese a přinášet pocity duševní pohody a klidu. Někteří badatelé přičítají zázračné účinky vody blízkému nedostavěnému chrámu v Panenském Týnci. "Stojí na velmi silné pozitivní zóně, která má schopnost odstraňovat depresivní stavy, přinášet optimismus, dobrou náladu, elán a radost ze života. Pobyt na tomto místě je doporučován zejména lidem trpícím maniodepresemi, nedostatkem sebevědomí, lidem přecitlivělým, se sklony k sebevraždě," upozorňuje známá česká léčitelka a publicistka Dr. Olga Krumlovská (*1963). Dosahuje tato pozitivní zóna až k prameni v Žerotíně a dodává zdejší vodě léčivou sílu?

I NEVIDOMÍ NÁHLE UZŘÍ SVĚTLO!
NÁZEV: Šumavské Lurdy
KDE: Srní, Šumava
CO LÉČÍ: oči, klouby, močové cesty a prostatu


Lokalita známá jako šumavské Lurdy oplývá mnoha historickými legendami. Své jméno nese podle jihofrancouzského města Lurdy, kde se v roce 1858 měla zjevit Panna Marie a následně zde ze země vytryskne zázračný léčivý pramen. Původně poutní místo na Šumavě je cílem mnoha výprav, putují sem dokonce i poutníci až z Itálie či Rakouska. Co je do šumavských hor tolik láká? Zázračný pramen, který vyvěrá nedaleko výletního letoviska v Srní. Po celá staletí sem přicházejí lidé, kteří trpí vadami zraku či úplně oslepli. Po omytí nemocných očí léčivou vodou prý začínají opět vidět! Ale pramen má léčit i jiné zdravotní problémy - bolesti kloubů, problémy s prostatou a močovými cestami a další choroby. Existují dokonce i zprávy o zázračném vyléčení chromých. Díky působení léčivé vody a modlitbám k Panně Marii údajně odcházejí z šumavských Lurd po svých a bez berlí! Proto je na divotvorném místě roku 1820 vybudována první poutní kaple (Hauswaldská kaple), téměř 40 let před slavným zjevením v jihofrancouzských Lurdách! I když byla v roce 1957 kaple odstřelena, nadále sem proudí zástupy lidí s nadějí, že jim šumavský pramen navrátí zdraví.
Odkaz druidů, či Panny Marie?
Odkud pochází zázračná moc šumavského pramene? Někteří odborníci se domnívají, že ji vyvolává působení velmi silné energie. "Metr a půl před křížem je bod druidské svatyně s vysokou kosmickou energií, ale i zemskou. Spojení s duchovním prostorem i planetou je tu možné stále a i prostý příjem energie zanechá v poutníkovi opravdu silný pocit," upozorňuje český psychotronik Ing. Pavel Kozák. Kromě působení pozitivní energie má mít zdejší voda velmi dobrý vliv na lidské zdraví. "Pití vody rovněž léčí a snad bychom její účinky mohli vyzkoušet při nemocech močových cest a prostaty,"doplňuje Kozák. Zázračný pramen se v posledních letech dočkal rozsáhlé rekonstrukce - do skleněného koryta přivádí vodu žlaby posazené na 59 bludných kamenech. Počet kamenů má připomínat křesťanský růženec jako upomínku na Pannu Marii. Může být právě ona původcem zázračné energie, jíž šumavské Lurdy oplývají? Nebo tu přetrvávají pozůstatky magických obřadů starých druidů?

ZASTAVUJE SVĚTEC POHANSKÉ ŘÁDĚNÍ?
NÁZEV: Léčivá studánka v chrámu sv. Wolfganga
KDE: Hnanice u Znojma
CO LÉČÍ: zrak a vnitřní tkáně


Na jižní Moravě, jen několik kilometrů od Znojma, stojí ve Hnanicích chrám sv. Wolfganga, pod nímž vyvěrá zázračný pramen. Podle starých pověstí zde má sídlit duch pramene, který léčivý vodní zdroj stráží, a v minulosti si prý nejednou vybral daň za poskytnutou léčbu. Říká se také, že v pradávných dobách sem lidé nosí pohanskému bohu oběti a polévají se krví z usmrcených zvířat, kterou hromadí v kamenných mísách. Svatý Wolfgang (10. stol.) prý ve spravedlivém hněvu proti této bezbožnosti buší kladivem do kamene tak dlouho, až se třináct prohloubenin slije v jednu velkou kulatou mísu. Vodu, jež se pak během deště nahromadí, posvětí a ještě dlouho poté sem přicházejí nemocní, neboť tato posvěcená voda má mít nesmírnou moc. Stovky let poté je původní vodní zdroj opatřen mříží a nemocným dnes slouží nová studánka nalevo od původního pramene. Má tedy konečně duch původní studny pokoj?

LÉČÍ HRADNÍ PANÍ I PO SMRTI?
NÁZEV: Zdislavina studánka
KDE: Markvartice, Jablonné v Podještědí
CO LÉČÍ: hojí poranění a posiluje organismus


Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220-1252), manželka zakladatele hradu Lemberk Havla z Lemberka (†1255), se během svého krátkého života proslaví především léčitelstvím. Pro léčení chorých údajně používá vodu právě ze zdejší lemberské studánky. Pramen na úpatí kopce má neobyčejně kvalitní a chutnou vodu a prý i zázračnou moc uzdravovat! Doporučuje se s ní třeba omývat rány a zranění a také má posilovat odolnost organismu. "Voda je mírně radioaktivní a blahodárně působí na lidský organismus. Sama Zdislava s její pomocí léčila mj. onemocnění kůže a očí. V celé oblasti není znám žádný tolik léčivý pramen," prozrazuje český spisovatel a terapeut Miloš Matula. Nevysvětlitelnou léčivou moc lemberské studánky možná ještě umocňuje brzký skon svaté šlechtičny. V kraji se totiž traduje, že svatá Zdislava činí mnoho zázraků i po své smrti! Prodlívá její duch u zázračné studánky dodnes?


 J. Schierl, 2010
J. Schierl, 2010

PROČ OPAKOVANĚ MIZÍ?
NÁZEV: pramen Mariánka
KDE: Skoky na Žluticku, Karlovy Vary
CO LÉČÍ: oční a jiné neduhy


Na jaře roku 2010 se má u kostela ve vísce Skoky nedaleko Karlových Varů objevit již dávno ztracený zázračný pramen, známý pod jménem Mariánka. Tento léčivý zdroj měl zmizet v 18. století za vlády Josefa II. (1741-1790). Ale když je před nedávnem do místního svatostánku navrácena kopie sochy Panny Marie Skokovské, tzv. "panenky skákavé", tak ze země náhle začne prýštit křišťálově čistý pramen! Může jít skutečně o dávno ztracenou Mariánku? Voda je prý nasycená plyny, které se v této oblasti v minulosti nevyskytovaly. Proto se zdá, že místní voda vyvěrá na povrch s ještě tajemnější příchutí než v době své největší slávy. Později se však ukáže, že na vině byl zřejmě prasklý vodovodní řad. Po opravách potrubí se pramen opět ztrácí. Když už se překvapení obyvatelé začínají smiřovat s koncem jedné pramenité záhady, v bezprostřední blízkosti předchozí vývěry se objevuje další! Je to náhoda, nebo snad boží znamení?

VODA, KTERÁ VÁS OMÁMÍ
NÁZEV: pramen železité kyselky
KDE: Suchá Rudná, Jeseníky
CO LÉČÍ: kýlu nebo vodnatelnost


O proslaveném léčivém prameni u Suché Rudné se zmiňuje již roku 1773 ve svém pojednání rakouský profesor Heinrich Johan Nepomuk von Cranz (1722-1797): "Pramení v údolí uprostřed hor s takovou silou a šuměním, jako by byl hnán větrem. Studánka je vyzděna a kryta, na dně je nahromaděna hnědá a žlutá sraženina. Vodou perlí četné bublinky a při ochutnání zanechávají v ústech štiplavý pocit. Mnozí, kteří se jí napijí ve větším množství, jsou na hodinu až dvě jakoby omámeni!" Léčivá studánka je opředena mnoha legendami a její voda, železitá kyselka, se využívá především k léčbě vnitřních neduhů. S úspěchem se setkávají i blízké lázně Karlova Studánka, kde také vyvěrá z hlubin země léčivá voda. Jsou místní zázračné prameny dílem vulkanického původu, nebo přichází léčivá magie odjinud?

JE PRAMEN ODKAZEM POUSTEVNÍKA?
NÁZEV: Pramen sv. Ivana
KDE: Svatý Jan pod Skalou, Berounsko
CO LÉČÍ: mírní bolesti celého těla


Renesanční skalní kostel Panny Marie je vytesán přímo v jeskyni, kde podle legendy pobýval poustevník Ivan. "Zdejší jeskyně má několik primátů - je nejmladší českou jeskyní a zároveň naší největší jeskyní v travertinech (chemická usazená hornina -pozn. red.)," uvádí známý český geolog Dr. Václav Cílek (*1955). Uprostřed kostela stojí náhrobek sv. Ivana, kde je uschována schránka s jeho ostatky. "Svatý Jan pod Skalou je mystické místo. Do takových končin často mířili křesťanští misionáři - bojovníci s pohanskými čerty. A tak se také tady kdysi objevil misionář - poustevník. A ne ledajaký, vždyť to byl sám poustevník Ivan, syn knížete Obodritů (kmenový svaz Polabských Slovanů - pozn. red.)," říká publicista Ing. Jiří Škaloud. Hned vedle kostela vyvěrá silný pramen léčivé vody, nazývaný Pramen svatého Ivana. Jaké choroby dokáže vyléčit? Podle svého složení je prý prospěšný celému tělu!
Ivanka, či Ivan? Pramenů je víc!
Ve skutečnosti zde existuje svatojánských pramenů hned několik, ale nejznámější jsou dva. První vyvěrá přímo v jeskyni a je nazván po sv. Ivanovi, druhý, venkovní prý nese odpradávna název Ivanka. Tento pramen vyvěrající pod skálou má být dokonce ještě silnější než jeskynní zdroj. V minulosti se z něj má dokonce stáčet minerální voda. Historické knihy se zmiňují, že vodu z léčivého pramene ochutnaly rovněž mnohé historické celebrity. "Obsáhlý by byl výčet slavných lidí, kteří jeskyni navštívili. Podle pověsti to byl kníže Bořivoj a kněžna Ludmila, téměř určitě byl návštěvníkem jeskyní Karel IV. a Václav IV. Poutí se účastnili také vysocí církevní i světští hodnostáři; jmenujme císaře Matyáše s chotí Annou, Ferdinanda I. a II. a další," vypráví Dr. Cílek. Je snad zdejší pramen skutečně zázračný? Příslušníci šlechtických rodů jistě vědí, kde najít přírodní poklady. Vytéká snad z nitra skály opravdová živá voda?

Děkujeme EnigmaRF a uživatelům Mapy.cz