cs

— Barvy —

Červená

energie, vášeň, vzrušení, síla, moc, nebezpečí


Červená barva v podobě oxidu železitého provázela člověka už od pravěku a používali ji i tvůrci jeskynních maleb doby ledové. Už neandrtálci posypávali mrtvé tímto barvivem, zřejmě aby jim vrátili "teplou" barvu krve a života.
Na introvertně-melancholické povahy působí vtíravě a odpudivě. V symbolice se proto interpretovala různě. V Egyptě měla pozitivní význam pouze v červené koruně Dolního Egypta, jinak byla spojována se Sutechem a hadem Apopem, jejichž jména se na papyrech psala červeným inkoustem.
Ve středoamerickém umění se červená používala zřídka, např. ke znázornění krve, Slunce a ohně. V mayské kultuře představovala východ, v ostatních středoamerických kulturách jih.
Ve starém Římě byla červená barvou generálů a urozených; byzantští císaři se odívali zásadně do červené. Červená barva znamenala symbol nejvyšší moci a bohatství.
V Číně lidé věří, že červená zahání zlé síly; právě proto se také používá jako ochranná barva. "Červená" a "zelená" jsou typické pro čínské malířství - v obou případech jde o barvy života, růstu, léčení a klidu.
V tradičním křesťanském umění byla červená barvou krve Ježíše Krista a mučedníků, vroucí lásky a svatodušních plamenů. Kardinálská červená měla naznačovat, že její nositelé jsou ochotni obětovat za církev život. Červeně se však oblékaly také neřestnice a rudě zbarvené byly často i modly pohanských národů. Červená se stala též barvou pekla a ďábla.
V lidové symbolice je barvou lásky (např. ve spojení s květinami, především růžemi) i vzteku ("vidět rudě")Červená barva má výrazný vliv na stav naší energie, na vášeň, vzrušení, sílu, moc, schopnosti prosadit se, přináší s sebou také nebezpečí a jednání pod vlivem emocí. Tato barva působí na naši sexualitu, plodnost, potenci, krevní oběh, stimuluje energii a má určitý vliv i na menstruační cyklus u žen. U poruch menstruačního cyklu je vhodné kombinovat působení barvy s vlivem achátu nebo karneolu, u potence či frigidity kombinujeme s krevelem, při nemocích krevního oběhu s rubínem a v případě stimulace energie volíme jaspis nebo pyrit.
Červená barva znamená zákaz. Červené světlo na semaforu značí "Stůj!" Červenou se značí různá tlačítka na zastavení chodu strojů a výstražná světla mají taktéž červenou barvu.
Psychologové zjistili, že červená je symbolem životní síly, potěšení z aktivity a pohybu, značí touhu po silných a hlubokých zážitcích, po úspěchu. Přednost jí proto dávají lidé cílevědomí, energičtí, tvořiví, schopní dlouhodobé a usilovné práce, vysokého pracovního výkonu a nejvyššího vypětí, ale také různí násilníci a prudké výbušné povahy. Odmítání červené barvy může znamenat nedostatek fyzických sil nebo ubývání těchto sil, slábnutí, pasivitu, únavu a vyčerpanost. Tito lidé mívají také malé sebevědomí a nedůvěřují si.
V astrologii patří červená planetě Mars, která bývá spojována s bohem války.
V alchymii vytváří červená dvojici s bílou a symbolizuje princip Síru. Tato polarita patrně souvisela s antickými představami o plození, podle nichž nový život vzniká tam, kde se (menstruační) krev spojí s bílým spermatem, obě barvy tak přešly do symboliky stvoření.Červená chránila proti nemocem, kouzlům a čarám. Nosily se červené amulety, červená krev obětních zvířat měla chránit před neštěstím a onemocněním, ale červená také pomáhala přivolávat démony a zlé duchy. "Červená" zvířata, jako je liška nebo veverka, patřila mezi zvířata ďábelská, a zrzaví lidé byli vystaveni posměchu. O zrzavých lidech se říkalo, že jsou poznamenaní Bohem (myšleno v negativním smyslu).
V učení feng-šuej se červené přiřazuje element "oheň" a ze světových stran jih. Patří k ní léto a poledne, je symbolem mládí.
Červená barva zvyšuje moc, odhodlání, fyzickou energii a zdraví. Znamená odvahu, sexuální vášeň a potenci a pozitivní změny.
Červená barva podporuje energii a napomáhá rozproudit pomalý imunitní systém. Je vhodná pro reprodukční orgány jak u mužů, ta u žen. Zvyšuje plodnost a pomáhá při menstruačních problémech, sexuálních dysfunkcích, problémech s krví a oběhem.

Fialová

fialová - tajemno, náročnost, osobitost

purpurová - důstojnost, vznešenost, spravedlnostsvětle 

fialková - magie, melancholie, opojení


Fialová je barva uvážlivosti a promyšleného jednání. Navíc zastupuje rovnováhu mezi smysly a duchem, vášní a rozumem, ovšem i láskou a moudrostí, neboť je smíchána ve stejném poměru z červené a modré.

Fialová tradičně symbolizuje spiritualitu spojenou s krví obětí. V liturgii se spojuje s pokáním, odčiněním hříchů a zpytováním svědomí. Tyto spojené základní barvy sjednocují moudrost a lásku; na starých zobrazeních utrpení Ježíše Krista má Spasitel fialový plíšť. Fialová je rovněž barvou církve během doby zklidnění před Vánocemi - adventu.

Červenofialová byla barvou plášťů římských císařů a šatů bohatých (nach či purpur) a získávala se z výměšků mořského plže ostranky. Bylo to velice drahé barvivo, a proto se purpurové pláště staly symbolem urozeného stavu. Ve starověku a středověku se purpurové barvivo získávalo také z lišejníku Rocella tinctoria, který se sklízel především na pobřeží Kanárských ostrovů.
Fialová ve všech svých podobách podporuje především fantazii a nadpřirozené schopnosti. Na jedné straně je nejoblíbenější barvou u lidí duševně nemocných, na druhé straně u diplomatů. Jsou to lidé, kteří velmi často musí volit kompromisy nebo potřebují "okouzlovat" druhé. V oblibě ji mají i lidé zdrženliví, tajnůstkáři a lidé uzavření. Naopak ji odmítají ti, kteří touží po jistotách, po nekomplikovaných vztazích, a také ti, kdo mají své city vždycky pod kontrolou. Za dočasně oblíbenou barvu ji mívají těhotné ženy. Ve fialové nacházejí zvláštní oblibu Peršané a indiáni ze střední Brazílie.Kdo miluje světle fialovou, ten touží být okouzlen nebo očarován. Proto ji mají velmi rádi děti a v dospělosti ti, kdo duševně nebo citově nevyzráli. Je to barva sentimentálních snílků a romantiků, kteří se v praktickém světě většinou mnoho nevyznají. Nedovedou odlišit skutečnost od svých snů a přání, jsou těkaví a nerozhodní.
Fialová ve všech svých odstínech se nejčastěji objevuje v psychologických testech duševně nemocných lidí - např. u schizofreniků v kombinaci se zářivě žlutou. Její pozitivní podoba je fantazie, kterou podporuje. Je tedy velmi vhodná pro umělce, básníky a spisovatele. Také je zvlášť vhodnou barvou pro lidi, kteří se zabývají magií a okultismem.
Purpurová (nachová) barva platila ve starověku za nejkrásnější a nejvznešenější, souvisela s pašijemi a energií dokončení. Spojuje nás s důstojnými ideály loajality a pravdy, popřípadě mocného člověka, zámožného nebo obzvlášť obdařeného štěstím.
Ve feng-šuej fialová a purpurová náleží k elementu "oheň".

Růžová

láska, laskavost, něha

Je spojována se srdeční čakrou, s láskou, něhou a laskavostí. Bývá nejoblíbenější barvou dětí, protože jejich myšlení i chování je nejvíce ovlivňováno city, potřebují více než dospělí lásku, něhu, péči, porozumění a laskavost.
Je nejideálnější barvou k léčení všech ženských i dětských onemocnění, které mají svůj původ v psychice. Jejich nejvhodnější kombinací je proto na prvním místě růženín, nazývaný kamenem lásky, dále diamant a turmalín.
Zde můžeme uvést i barvu lososovou, která působí více intelektuálně, je agresivnější, snižuje dojem dětské naivity a dobrosrdečnosti, který vyvolává růžová barva. Lososová nás více chrání před zištnými lidmi a těmi, kteří by chtěli zneužít naši dobrotu. Vyvolává dojem, že se pod jemnou slupkou skrývá silný člověk, který se dokáže bránit a hájit své zájmy.
Růžová je barva ženskosti, něhy a půvabu, která působí harmonii. Mísí se v ní, jakožto v oslabené červené a obohacené bílé, mužská i ženská energie. S růžovou si spojujeme také nevinnost a romantiku, právě tak probouzející se energii mladé lásky.
V Číně růžová (fen-chung), vlastně "červeň k líčení" nebo "broskvová červeň", symbolizuje ženskou lehkovážnost a je barvou smilstva. V jedné čínské provincii musely mít všechny prostitutky "růžový průkaz". Lehkým děvčatům se však všeobecně říkalo "Červené dívky" (chung-niang).Ve feng-šuej je růžová podřízena elementu "země" a přitažlivě ji lze spojovat s hnědou.
V Magii svící se růžová svíce používá k prohloubení, zachování pocitů lásky spíše v duševní oblasti, podporuje přátelství, stupňuje schopnost užívat si a přijímat jemné nálady a vibrace, vymanit se ze šedé jednotvárnosti a vytvoření vnitřní estetické protiváhy. Láska, přátelství, sounáležitost, relaxace. Růžové svíčky zapalujte v průběhu rituálů zaměřených na sebepřijetí a na to, abyste se měli více rádi. Jsou ideální pro svatby a pro všechny druhy citového spojení.

Oranžová

radost, bohatství, teploTato barva nám přináší radost, bohatství, teplo, pohodu, dostatek, úspěch. Nejčastěji bývá spojována s odstraňováním traumat, s moudrostí, zdravým sebevědomím a zároveň s nesmírnou houževnatostí. Podporuje umění a sexuální fantazii. Pokud chceme, aby její vliv byl pokud možno největší, kombinujeme oblečení této barvy s vhodnými doplňky z achátu, korálu nebo topazu.
Oranžová podporuje kreativitu a pomáhá tvůrčí schopnosti skutečně realizovat, a to se vzrušením, sdílně a velmi aktivně. Nepůsobí tak horce jako červená. Je to sociální barva a sděluje potřebu setrvávat pohromadě s přáteli.Tato barva vyvolává asociace k mnoha výrazům, které vyjadřují vlastnosti jako např. zralý, sytý živý, teplý, suchý, útulný, podzimní, družný, mladistvý, svěží, zářivý. A přesto zůstala v evropské kultuře jen podřadnou smíchanou barvou. Podle konkrétního odstínu se jí v učení feng-šuej přiřazuje element "oheň" nebo "země".
V Magii svící se oranžové svíce používají k posílení vůle k životu a radosti ze života, sebedůvěry. Dosahování úspěchů ve smyslu potvrzení vlastní síly a osobnosti, ale ne ve smyslu materiálním (zelená) nebo sexuálním (červená). Přitažlivost, energie. Zapalujte ji, abyste přitáhli určité vlivy nebo věci. 

Bílá

nejistota, naivita, čistotaTuto barvu lze chápat buď jako "dosud žádnou barvu", nebo jako dokonalé spojení všech barev světelného spektra, jako symbol dosud neovlivněné a nezkažené nevinnosti, nejvyšších hodnot, ctnosti, nejistoty, čistoty, cudnosti a radosti. Bývá spojována se začátkem života a také s jejím koncem, ale jen tam, kde není tento konec jen pouhým zánikem, ale zároveň počátkem něčeho nového.
Bílá nebo obecně nebarvená roucha jsou v mnoha kulturách kněžským šatem se symbolickým významem čistoty a pravdy. Nově pokřtění nosili bílé šaty a v nich jsou zobrazovány i duše spasených po posledním soudu. Bílé papežovo roucho symbolizuje proměnění, slávu a nanebevzetí.
Ve starých náboženstvích je bílá velmi často magickým prostředkem, ochranou před zlými mocnostmi, je to barva zvířat obětovaných bohům, barva duchů, čar a kouzel. Bílá zvířata zvěstují svým zjevením smrt a do bílých ptáků se podle legend vždy vtělovaly duše zemřelých, ale zároveň bílá obětní zvířata patřila bohům na nebesích, zatímco černá bohům podsvětí.
Duch svatý bývá zobrazován jako bílá holubice. Ve snech souvisí bílý kůň často s tušením smrti a jezdec na bělouši je poslem smrti. V mnoha kulturách bývají strašidla vídána jako bílé postavy (bílá paní), vlastně jako "negativy" stínu.
V zemích Orientu, kde se věří na převtělování duší, je tato barva barvou smutku. V tradiční čínské symbolice je bílá barvou smutku, podzimu, západu slunce, stáří, ale i panenství a čistoty. Obecně se považuje za barvu smutku za zesnulé, ale vlastně se jí míní absence barvy smutečních šatů.
V alchymii je dílo na bílo (albedo) známkou toho, že se prvotní hmota po díle na černo (nigredo) nachází na cestě ke kameni mudrců.
Kdo volí bílou, nechává si otevřené všechny možnosti a nemůže dospět k jednoznačným názorům.
V učení feng-šuej se bílé přiřazuje element kovu a ze světových stran západ. Patří k ní podzim a večer; zároveň je symbolem stáří.
Bílá barva urychluje tok životní síly. Je vhodná k novým začátkům, entuziasmu, pro stanovení jasných záměrů, pohledů do duše nebo pro inspiraci.
Bílá barva léčí tělo, mysl a ducha na všech úrovních. Úspěšně zbavuje bolesti, deprese a netečnosti. Pomáhá udržovat kosti a zuby v dobrém stavu a podporuje tvorbu mateřského mléka u kojících matek.
V Magii svící se bílá svíce používá na ochranu, očistu nebo pro všechny ostatní důvody. Bílá obsahuje všechny barvy. Je spojena s Měsícem. Bílé svíčky se zapalují především při ochranných kouzlech. Pokud byste chtěli opravdu magickou svíci, tak bílá je nejlepší. Než ji použijete, nabijte ji osobní silou. Pak ji můžete používat pro každý pozitivní cíl.

Žlutá

povzbuzení, optimismus, harmonie, uvolnění, osvobozeníŽlutá je ze všech barev nejintenzivnější a nejzářivější, odpovídá slunci a jeho paprskům. Tato barva, která byla spojovaná se silami světla nebo tmy, byla našimi předky považována za symbol pravdy, autentičnosti a za sluneční barvu, která ve spojení s azurově modrou znázorňovala slunce a nebe, anebo za symbol zrady.
Také podle okolností žlutá znamenala vítězství, triumf, radost, štěstí, věrnost, upřímnost a poctivost, anebo označovala klam, podvod nebo cizoložství.
Žlutá (chuang) byla ve staré čínské symbolice barvou spraše, a tím i symbolem "středu". Odpovídá "fázi přeměny" země a páté světové straně, středu. Spojení "žluté" a "středu" se dá vysvětlit tím, že půda v severní Číně, byla kvůli písečným bouřím z pouště Gobi pokrytá spraší, která byla žlutá, což byla barva císaře, jenž vládne ve "středu světa". Na rozdíl od západních zemí byla žlutá pro Číňany vysloveně pozitivní barvou. Znamená slávu a pokrokový vývoj. Po mnoho staletí bylo obyčejným občanům zakázáno nosit žluté oblečení. Jedinou výjimku tvořili buddhističtí mniši, kteří nosili buď žluté, nebo červené kutny. Teprve v posledních desetiletích se v Číně hovoří o "žluté literatuře", tedy o pornografii, a také o "žlutých filmech". Naproti tomu je výrazem "žena žlutý květ" myšlena žena, která je ještě panna.
Barvě zlata se někdy říká "žlutá", bohové byli často zobrazováni se zlatožlutou barvou pleti.
Častěji se však žlutá chápe jako barva Slunce. Zlatožlutá s lehkým nádechem červené symbolizuje většinou žár moudrosti, bledě žlutá pro změnu záludnou agresi, např. na Jidášově oděvu.
Mayové spojovali žlutou s jihem.
Ostrá žluť se v lidové barevné symbolice spojuje se závistí a žárlivostí ("žlutý závistí" ... i když v dnešní době se spíš používá "zelený závistí"). Zřejmě to souviselo s tělesnou tekutinou "žlutou žlučí" antického až do novověku rozšířeného učení o čtyřech tělesných šťávách, které látce (řec. cholé) přiřazovalo typ "cholerika".Žlutá platí za signální barvu a opakovaně se s ní setkáváme v dopravním provozu a vůbec v každodenním životě jako s důležitým výstražným znamením.
Žlutá barva povzbuzuje, přináší optimismus, harmonii, uvolnění a osvobození. Má příznivý vliv na stavy deprese, na nemoci ledvin, revmatismus, artritidy a posiluje paměť. Budeme se lépe a rychleji učit, pokud se budeme dívat zároveň na předmět žluté barvy nebo budeme obklopeni žlutou. Nepatrně odlišný vliv bude mít citronově žlutá od sytě žluté barvy. Zatímco sytě žlutá nás bude více nabíjet energií, posilovat naši obranyschopnost, prohřívat nás, citronově žlutá nás bude naopak lépe chránit před nemocemi v tom smyslu, že bude rychleji pročišťovat organismus a odvádět jedy z těla. Jednotlivé odstíny žluté se od sebe budou samozřejmě více či méně lišit ve svém působení na lidskou psychiku - citronově žlutá bude mít větší dezinfekční účinky, může však v lidech s tendencí k pesimismu vést k citovému chladu a odměřenosti. Citronově žlutá má také projímavé účinky a dráždí žaludek, kdo má problematické zažívání, neměl by příliš vyhledávat tento odstín žluté, protože by pak mohl pociťovat větší žaludeční nevolnost.
Tato barva je barvou intelektu, podporuje paměť, a proto je vhodná zejména pro studenty. Je nejvhodnější barvou při chřipce a nachlazení. V kombinaci s jantarem podporuje očištění organismu a je tedy nejvhodnější barvou v době půstu nebo během očišťovacích kúr.
V alchymické barevné symbolice je zežloutnutí (citrinitas) fází Velkého díla (výroby kamene mudrců) mezi zbělením (albedo) a zčervenáním (rubedo).
V učení feng-šuej platí žlutá za nanejvýš pozitivní. Přiřazuje se jí střed a element "země". Patří k ní babí léto a odpoledne, je symbolem dlouhověkosti.V Magii svící se žlutá svíce používá pro oblast intelektu, důvěry, prozření, komunikace, řečnického nadání, cestování, pohybu. Žlutá je barvou živlu vzduchu. Žlutou svíčku zapalujte, chcete-li zlepšit svou představivost. Pokud máte studovat, žlutá svíčka může zlepšit vaše studijní schopnosti.

Modrá

tmavomodrá - vážnost, rozjímání, smutek, klid
světlemodrá - ticho, touha, přívětivost
Modrá je považována hlavně za symbol všeho spirituálního. Oproti červené působí "studeně" a uvádí tak do zamyšlené nálady. Hlubinní psychologové ji spojují s "duševní volností, mírným, nenásilným a uvážlivým způsobem života".
V prehistorickém umění i v umění primitivních národů se modrá používá jen zřídka, neboť k jejímu získání nebylo dost vhodných základních látek.
Je to barva nebes, přiřazována bohu Amonovi. Plášť severského boha Ódina je modrý stejně jako plášť Panny Marie, jíž se poeticky říká "Modrá lilie". Hinduistický bůh Višnu je v podobě Kršny modrý, učící Kristus bývá zobrazován v modrém rouchu.
Starověká Čína neviděla modrou tak jednoznačně. Bytosti s modrými obličeji jsou v tradičním umění démoni a strašidla anebo bůh literatury Kuej-sing, který spáchal sebevraždu ze zraněné ješitnosti. Čínština původně neměla výraz pro modrou barvu. Slovo čching znamenalo všechny odstíny od tmavomodré přes modrou až po zelenou, rovněž cestu učencovu, který studuje při světle lampy. Dnešní slovo lan znamená vlastně indigo, barvu prostého pracovního oděvu. Modré oči byly považovány za šeredné. Modré či světle modré květiny nebo stuhy by se neměly nosit ve vlasech, protože to znamená neštěstí. Jiní tvrdí, že modrá znamená vysoké postavení a sociální vzestup, avšak vzestup plný starostí.
V rukopisech středoamerických kultur se světlou modrozelenou barvou zobrazoval tyrkys a voda, v symbolice světových stran však neměla význam. Mexický bůh Quetzalcoatl, nazývaný Opeřený had, stvořitel Aztéků je také modrý.
Modré látky jsou oblíbené v západní Sahaře a v zemích Sahelu, např. u Tuaregů.
Amulety v modré barvě neutralizují "zlý pohled" čili uřknutí.Jako nejhlubší a nejméně materiální barva je modrá médiem pravdy, barvou nebe. Symbolizuje spiritualitu, harmonii, přívětivost, přátelství, svědomitost, věrnost, víru, sympatii a péči. Je podřízena intelektu a duchovnímu poznání, charakterizuje pozitivní stránku fantazie a spadají pod ni utopické nápady.
Podle psychologů modré barvě dávají přednost lidé citliví s bohatým vnitřním životem, hledající lásku a porozumění. Dávají jí také přednost lidé, kteří touží po klidu, jsou unavení, přepracovaní a ti, co nemají rádi změny.
Psychologové zjistili, že světle modrá je barvou ticha, klidu, uspokojení a souladu. Mají ji rádi lidé citliví, s bohatým vnitřním životem, hledající lásku a oddanost, romantikové - tedy spíše introverti. Světle modrá symbolizuje něhu, věrnost, důvěru a oddanost. Působí přívětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu. Přednost jí dávají lidé, kteří touží po klidu - tedy především lidé unavení, přepracovaní a ti, kdo nemají rádi změny. Ten, kdo nemá rád světlomodrou a modrou, obecně bývá člověk, který se bojí nebo neumí pomořit se do svého nitra, bývá to často člověk povrchní, přelétavý, neposedný atd. Často modrou odmítají mladí lidé, kteří touží po nezávislosti, anebo chtějí odejít z domova.
Ve středoevropské lidové symbolice se modrá považuje za barvu věrnosti, ale i tajemna (např. Modré světlo v Pohádkách bratří Grimmů) nebo klamu (lakovat někoho na modro ve významu šidit, balamutit). V lidové mluvě se v souvislosti s touto barvou objevují různé obraty, např. "snést někomu modré z nebe". Modrá ve své temné podobě může být také symbolem tajuplných mocností, dobrých i zlých. Modří bývají horští duchové a modrou barvu mají v pohádkách čarovné květy, které je třeba hledat. A modrý je také bájný pták štěstí.
V politické symbolice se modrá přiřazuje liberálům. "Modré" zednářství má tradiční třístupňový systém (učedník, tovaryš, mistr) na rozdíl od zednářství "červeného"Pocitově je modrá nejstudenější barva.
V učení feng-šuej se modré přiřazuje element "voda" a ze světových stran - stejně jako je tomu u černé - východ. Patří k ní zima a noc.
V Magii svící se modré svíce používají k rozšíření duševního horizontu, podpora osobního růstu, zmírnění (zchlazení) příliš prudké vášně, hledání spravedlnosti ve sporných případech. Uzdravení, mír, duchovno, trpělivost, štěstí. Modrá je barvou živlu vody. Je také barvou oceánu a všech vod, spánku a soumraku. Máte-li potíže se spaním, nabijte si malou modrou svíčku představou, jak spíte celou noc. Svíčku pak před spaním na chvíli zapalte. Modré svíčky také můžete nabíjet a zapalovat, aby probudily vaše duchovní vědomí.

Zelená

tmavozelená - naděje, bezpečí, uklidnění
světlezelená - chlad, vlhko, ticho
Zelená není stejně jako většina ostatních barev symbolicky zcela jednoznačná. Její hodnocení sahá od pozitivní "sytě mechové zeleně" až po negativní "jedovatou zeleň".
Co se týká symboliky, byla zelená vždy symbolem svěžesti, přírody a mládí a hlavně naděje. V tom se shoduje většina náboženství. Bývá na jedné straně barvou řecké Afrodity i barvou římské bohyně Venuše, ale na druhé straně bývá i symbolem zla - barvou zlých duchů a vodníků, ba dokonce je symbolem Marťanů.
Křesťanská symbolika tuto barvu vidí "někde uprostřed" mezi nebeskou modří a pekelnou červenou, jako střední, zprostředkující barvu, uspokojující, osvěžující, lidskou, barvu rozjímání a očekávání vzkříšení. Kristův kříž jako symbol naděje ve vykoupení často míval zelenou barvu. Grál se zobrazuje smaragdově zelený a kolem trůnu Pána a Soudce světa je "duha jako smaragdová".
V islámu je zelená barvou Prorokovou.
V Číně je zelená () barva života a znak jara. Jestliže se v čínských snech objeví zelená, je konec snu vždy dobrý. Jeden novější text říká, že zelená naznačuje nejvyšší vnitřní klid. Několik bohů a bohyň má zelený oděv, např. bůh literatury. Zelená může být ale také negativní symbol. Muž se zeleným šátkem (taj-lü-mao nebo lü-ťin) je "paroháč". "Zelený mladík" (lü-lang) je zlý duch, který útočí na dívky v pubertě a zabíjí je. Spojení červené a zelené je pro Číňany neobyčejně důležité.
Zelenou si velmi cení Hildegarda z Bingenu (1098-1179), která často hovoří o viriditas (zeleň, schopnost zelenět, klíčivost).
V lidové symbolice znamená zelenání se naději. "Zelený" může v hovorové řeči znamenat totéž co "nezralý", např. u ovoce apod. "Zelená" znamená "volno, můžeš jet". Jako politický symbol označuje alternativní proudy odvracející se od přetechnizování našeho světa a přiklánějící se k přírodě.
Lidé, kteří dávají přednost zelené barvě, budou zřejmě za všech okolností stát na svém a nezaleknou se žádných překážek. Mají sklon pečovat o druhé, ale také je rádi ovládají a kontrolují. Touží po obdivu a uznání. Příčinou odmítání zelené může být i tělesná slabost. Za jedovatou barvu ji často považují lidé trpící srdečními chorobami.
Modrozelenou volí lidí stateční, houževnatí, ale také umínění a málo přizpůsobiví. Jsou to lidé, o kterých se říká, že jsou schopni jít hlavou proti zdi. Naopak tuto barvu velmi často odmítají lidé originální, nebo také přepjatí, a určitě není oblíbenou barvou zklamaných a vnitřně nejistých.
Lidé, kteří milují světlezelenou barvu, bývají značně tvrdohlaví a neústupní. Mají však velké pečovatelské sklony, rádi se starají o druhé, milují děti, zvířata a přírodu. Vždy musí mít někoho nebo něco, o co by se mohli starat. Světlezelenou barvu často odmítají lidé, kteří jsou nejistí nebo prožívají nějaké životní trauma.
Světlezelená je barvou svěžesti, mládí a naděje. Patří k barvám, které dokážou zesilovat nebo zeslabovat sluchové vnímání. Zvýšené dráždění sítnice zelenou barvou totiž dokáže utlumit vnímání hluku - proto se zelené barvy používá v hlučných provozech a také v nemocnicích. Pokusy rovněž dokázaly, že člověk vnímá barvy trochu jinak, když zároveň poslouchá hudbu - např. při poslechu vysokých tónů se nám zdají barvy světlejší a při hlubších naopak tmavší.
Zelená je uklidňující a osvěžující barva. Uklidňuje nervovou soustavu, mírní vysoký krevní tlak, posiluje lidské odhodlání a přináší klid a harmonii.
V tradiční čínské symbolice barev představují zelená a bílá protikladný pár, odpovídající polaritě červené a bílé v západní alchymické symbolice. Zelený drak v činské alchymii symbolizuje základní princip jin, rtuť a vodu, oproti tomu bílý tygr princip jang, olovo a oheň. V evropské alchymii symbolizují zelený drak nebo lev silné rozpouštědlo, např. lučavku královskou (aqua regia). V některých textech může zelený drak znamenat totéž co v Číně, tedy princip rtuť.V učení feng-šuej se zelené přiřazuje element "dřevo" a ze světových stran východ. Patří k nim jaro, je symbolem růstu a rozšiřování.
V Magii svící se zelená svíce používá pro duševní obnovu po prohrách případně jakýkoli nový začátek; hmotný zisk, bohatství; uzdravení po nemoci, léčení (těla i ducha), dosažení klidu v duši. Peníze, prosperita, zaměstnání, plodnost, uzdravení, růst. Zelená je barvou živlu země. Je také barvou úrodné země, neboť připomíná odstín zelených listů. Zelenou svíčku zapalujte, chcete-li získat práci nebo chcete-li dostat přidáno.

realismus, vážnost, solidnost, pořádek, tradiceTato barva - od okrové až po zemitou tmavohnědou - zrcadlí různé odstíny země.Vyjadřuje také pozitivní vyrovnávání se s matkou Zemí, kromě toho jsou to tóny podzimu a smutku.

U starých Římanů stejně jako v katolické církvi je hnědá symbolem pokory (z latinského výrazu "humilitas" od "humus", tj. země, hlína, půda) a materiální chudoby (proto jsou kutny některých řádů žebravých mnichů hnědé). Hnědá také bývá spojována s kouřem ohně (Sodoma a Gomora) a ďáblem. V politické symbolice představovala německý nacionální socialismus (hnědé košile SA).
Hnědá nepatří mezi základní barvy a v symbolice barev nehraje nijak zvláštní roli. Nicméně je to barva hlinité země, kterou pouze ve staré Číně podle sprašovitých půd nahrazovali žlutou, symbolem páté světové strany - středu.
Na psychologa působí obyčejná hnědá "teple, klidně, důvěrně, má blízko k jednoduchosti a prostotě" (E. Aeppli) ji však jako kombinaci červené a černé považoval za "symbol podzemní lásky", za "pekelný šat" a "temný oheň" se zlým významem, neboť Sutechovu červeň, barvu Usirova vraha, vnímal jako hnědou. (Barvou již Egypťané opovrhovali, byl ve skutečnosti narudlý okr.)
Hnědá barva je spojována s představou tělesných požitků. Mají ji rádi ti, které ze všeho nejvíce zajímá jejich vlastní pohodlí, ale také ji mají rádi lidé unavení a vyčerpaní, kteří touží po odpočinku. Odmítají ji ti, kdo životem v teplíčku pohrdají, kdo se chtějí odlišit od průměru, být výjimeční. Vyrovnaný člověk má k hnědé spíše lhostejný postoj.
Hnědou ve všech barevných odstínech přiřazujeme ve feng-šuej elementu "země"
V Magii svící se tato barva se používá pro kouzla týkající se zvířat. Obvykle se používá zároveň s dalšími barvami. Hnědá a červená pro ochranu zvířete, hnědá a modrá pro jeho uzdravení atd. 

Šedá

smutek, pokora, preciznost, přísnostŠedá barva je nejméně oblíbená, bývá charakterizována jako neutrální, neživotná.
Ten, kdo ji upřednostňuje, napovídá, že nechce o sobě nic prozradit, že je jakousi chodící sfingou, nedobytným hradem, záhadou, tajemstvím. Velmi často se staví do pozice nezúčastněného pozorovatele, bývá to barva, kterou mají oblíbenou filozofové nebo lidé s filozofickým nadhledem nad běžné životní trable, lidé, kteří jsou odpoutáni od běžných starostí a problémů. Bývají to lidé uzavření do svého nitra, jen přihlížející životu druhých, nepřístupní, také mohou být odměření a působit dojmem citového chladu a přísnosti.
K této barvě sahají lidé také ve chvílích, kdy se cítí velmi vyčerpaní, nemají chuť komunikovat ani se zviditelnit, chtějí zůstat skryti v pozadí, někde v ústraní odpočívat.
Člověk, který šedou barvu nemá rád nebo ji přímo nesnáší, touží většinou po dobrodružství, po neustálé změně a bojí se nudy a stereotypu. Naopak ji vyhledávají lidé duchovně založení. 

vzdor, uzavřenost, samota, barva mágů a duchovních lidíObecně se čerň bere jako symbol zmaru, zničení, smrti a říše mrtvých, znamená temnotu, noc - nebo také čest. Černá představuje pád do nicoty bez návratu. Bývá také považována za barvu rezignace na marnivost světa, doznění smyslné touhy, povznesenosti nad okolí a pokory. Konfrontuje osobnost se sebou samotnou.

Černá jako jedna z barev se symbolickou hodnotou absolutna a tím srovnatelná se svým protějškem bílou, je pro hlubinné psychology barvou "totálního nevědomí, ponoření do temnot, smutku a chmur".
V Evropě je černá negativní barvou ... Černý muž, temný dům, tmavý had ... samé pochmurné věci vyvolávající pocit beznaděje, např. ve snu. Obecně je to barva nejen smutku a neštěstí, ale i temného tajemství, magie a také často zla. Věřilo se, že černá kočka, která přeběhne přes cestu, je znamením neštěstí, také černý havran nevěstil nic dobrého a černé slepice sloužily čarodějnicím a kouzelníkům. Bohům podsvětí se obětovala černá zvířata, podobně se později obětuje ďáblu nebo démonům černý kohout nebo kozel. Na černých ořích se řítí "divoká jízda" (vojsko duchů) a sám ďábel bývá zobrazován častěji černý než rudý. Satanistickým obřadům zesměšňujícím Boha se říká "černá mše". Kominík působí nejdříve podezřele a ďábelsky, ale obrácením v protiklad se stává symbolem štěstí. Ve středověku se na černochy pohlíželo zpočátku s nedůvěrou; aby se tento předsudek vůči Africe a jejím obyvatelům zmírnil, je jeden ze "svatých tří králů" (vlastně mágů, astrologů) černý.
Černá rovněž představuje negaci světské marnivosti a přepychu, proto je i barvou kněžských rouch a následně konzervativních (křesťansky orientovaných) stran. Černá jako barva smutku a pokání představuje příslib zmrtvýchvstání, během nějž přejde přes šedou v bílou.
Černá často bývá i barvou hrůzu vzbuzujících božstev (v indické mytologii Mahákála, "Velký černý").
Čína tuto barvu spojovala se živlem vodou a se severem. Čchin Š'-chuang-ti, první císař dynastie Čchin, jež v roce 221 př.n.l. vystřídala dynastie Čou, symbolizovanou červenou barvou, si za symbolickou barvu zvolil černou (barvu cti a smrti), neboť "voda uháší oheň".
Tajemná je symbolika "černých Madon" rozšířených na evropských poutních místech; jejich kult zřejmě pochází z Orientu a mohl by souviset s temným aspektem nějakého předkřesťanského mateřského božstva, možná je to jedna z podob bohyně temného měsíce Hékaté. Připomíná černou bohyni Kálí z hinduistického panteonu, nevzbuzuje však hrůzu, ale je spíše spojována s plodností. Černou ženou v náboženském kultu he i romská Černá Sára (Sára-la-Káli), jejíž památku Romové uctívají 24.května v jihofrancouzském poutním městečku Les Saintes-Maries-de-la-Mer, kde se kromě ní uctívají i tři Marie (Marie Jakubova, Marie Salomé a Marie Magdalská).
V alchymii je dílo na černo (nigredo), tedy černání prvotní látky přeměňující se v kámen mudrců, předpokladem budoucího vzestupu.
Lidé, kteří mají rádi černou, se nechtějí smířit se svým údělem. V psychologických testech většinou černá ukazuje na těžký vnitřní konflikt testovaného člověka.
V učení feng-šuej se černé barvě přiřazuje element "voda" a ze světových stran sever. Patří k ní zima a noc, je symbolem peněz a bohatství.
Černá je barva regenerace a představuje začátky, které přijdou po přirozených koncích v životě. Černá zahání negativitu, pomáhá léčit staré smutky a umožňuje vám vymanit se z nefungujících či destruktivních vztahů.
Černá barva zpomaluje příliš aktivní, přetížený systém. Léčí kostní systém, obzvláště páteř, odstraňuje blokace v dolní části těla a pomáhá překonat trauma a šok. Je užitečná při vysilujících nemocech.
V Magii svící černá svíce očišťuje od negativní energie, pohlcuje všechno zlé. Černá je nepřítomnost barvy. V magii se černou svící obvykle vyjadřuje vnější svět. Černá svíce se zapaluje pro pozitivní cíle, jako je např. vyhnání zlých sil nebo vyléčení nemocí či zlozvyků.

Hledání partnera podle barev

Procházím staré časopisy a v jednom jsem narazila v rubrice Vaše budoucnost na tento zajímavý článek s názvemHLEDÁNÍ PODLE BAREVpřesněji jde o hledání partnera podle barev. Takže zjistěte jakou barvu má mít rád váš protějšek a pak hledejte :o) U stávajících partnerů aspoň budete vědět na čem jste ... pokud jste to ještě nezjistili 


Bílá značí otevřenost, upřímnost:Bílá je symbolem čistoty a nevinnosti. Je ale také známkou citlivosti.Lidé, kteří používají bílou, mají sklon k perfekcionismu, abstraktním idejím a smělým plánům. Milují čistotu a pořádek a záleží jim na dobrém naplánování vlastního života. Odmítání bílé ukazuje na jistou vnitřní prázdnotu - příčinou může být strach, pocit viny, fobie nebo pohrdání sebou samým.
SEX: ti co mají v oblibě bílou, jsou kazatelé cudnosti a svatosti a sex je pro ně nečistý a rouhavý. Na sex se dívají jako na hřích, francouzský polibek je pro ně obscénní, a pokud se s někým milují, je to jen tehdy, když už celý zbytek světa dávno spí. Ženy, které mají rády bílou, se budou svlékat pod peřinou a muži se před a po sexu nezapomenou pořádně vysprchovat. Sex s takovými milenci bude spíš noční můrou.Žlutá značí pochopeníSymbolizuje moudrost a myšlení.Je nejsvětlejší z pestrých barev, působí jasně, povzbudivě, zahřívá a rozveseluje.Záliba ve žluté značí duchovní vyspělost a ochotu učit se nové věci. Lidé, kteří žlutou odmítají, mohou být často závistiví a nepřející, ale nedají to hned tak najevo. Často mají neobvykle prudké reakce.
SEX: Pokud se vám líbí tato barva, vaše sexualita je velice přizpůsobivá a pokorná. Jste člověk, který se miluje kvůli partnerovi a rád plní jeho přání a ve většině případů se pasivně poddá touze partnera. Nikdy si neužíváte se úplně, ale nikdy neodmítnete někoho, kdo se vám líbí. Lidé, kteří mají za partnera milovníka žluté, mají štěstí - může se jim dostat neskutečné slasti.

Oranžová je veseláJe symbolem veselí, optimismu a radosti.Pomáhá proti depresím, pesimismu, nespokojenosti, pocitům nechuti a letargii. Vyzařuje optimistickou chuť do života, cit a otevřenost.Máte zvědavou povahu, novátorské schopnosti a ctižádostivost. Při uskutečňování svých předsevzetí jste tvrdohlaví. Je to barva sebedůvěry, nadšení, odvahy. Člověk, který odmítá oranžovou má často potíže s navazováním kontaktů.
SEX: Ti, co dávají přednost oranžové, neustále myslí na sebe. Sex je pro ně show, ve které jsou jedinou hvězdou. Rádi šeptají sladké nic, bezvýznamné dialogy jsou pro ně vzrušující. Jsou to odborníci v předstírání orgasmu. Fakt je, že si sex pořádně neužijí.

Růžová prozrazuje romantikuObsahuje jemnější kvality červené - symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost bez pudové smyslnosti a vášně.Prozrazuje sentimentalitu a jemnost. Romantické city jsou pro vás přímo charakteristické. Váš smysl pro praktičnost života se přiklání ke zkrášlování sebe sama podle vlastních představ, což vám často způsobuje zklamání a problémy.U těch, kteří upřednostňují růžovou, se projevuje zvýšená potřeba lásky a ochrany. Takoví lidé mají výrazně ženské rysy chování - s růžovou se pojí také něha. Přehnané používání růžové může ukazovat na narušený vztah k realitě a na vědomou ignoraci vážných věcí v životě. Když ale někdo tuto barvu výrazně odmítá, znamená to občasné nevědomé postrádání něhy.
SEX: Je to barva lidí, kteří rádi flirtují a kteří sex neberou jako věc intimní. Dávají najevo falešnou nezralost a nevinnost. Ženy svádějí a rády si hrají, slibují víc, než mohou splnit. Muži, kterým se líbí růžová, si domluví na jeden večer 3 schůzky, ale nepůjdou ani na jednu. Namísto toho si vyrazí s někým, koho právě potkali v baru.

Červená vášeňPokud dáváte přednost této barvě, býváte často impulsivní, dokonce až agresivní. Své názory prosazujete, i když nemáte pravdu. Nejbližším však dokážete projevit i něžnost a srdečnost. Je symbolem chuti do života, emocí a lásky.Tato barva je dárcem energie, zvyšuje dokonce výkonnost ve všech oblastech (ať už v sexualitě, při sportu, nebo při zdolávání životních problémů). Odmítání červené může znamenat milostné zklamání nebo vyjádření nějaké nesplněné touhy. Ten, kdo červenou miluje, je obvykle člověkem aktivním a odhodlaným, prokazujícím silnou lásku k životu.
SEX: Ti, co mají rádi červenou, jsou vášniví, někdy trochu agresivní milenci. Lehce se vzruší a užívají si sex v každé jeho podobě. Sex je pro ně dobrodružství a mají rádi nové a vzrušující věci. Rádi experimentují a mohou být označeni za bláznivé milence. Když se jednou rozpálí, může trvat hodiny, než se zase uklidní. Takže slaboši, dejte si pozor. S červenou si raději nezačínejte.

Fialová hlavně symbolizuje změnuVaše osobnost je originální, jste samostatní lidé s nezávislými názory a máte zřejmé umělecké sklony.Je to barva inspirace, mystiky a magie. Milovníci této barvy jsou velmi citliví, spíše obrácení do sebe, výjimeční, často nějak umělecky nadaní, introvertní. Lidé, kteří fialovou barvu odmítají, mají často silné deprese a jsou náladoví. Na své okolí i na sebe máte někdy přehnaně vysoké nároky.SEX: Tito lidé si myslí, že milování je ztráta času a že je to špinavý, nepořádný akt. Příliš se zabývají tím, jak vypadají, jak se chovají. Ženy se vyhýbají sexu, aby si nezničily účes a make-up, muži ho berou jako pracovní záležitost. Fialoví milenci nejsou dobrými partnery pro sex.

Modrá pro rozvážné představuje opatrnost i lhostejnostVáš vnitřní svět a život je komplikovaný, toužíte mít všeho hodně, ale neděláte nic, aby jste toho dosáhli. Modrá barva potlačuje chuť k jídlu a utlumuje pocit hladu.Tmavomodrá uklidňuje, je to barva soustředění, vážnosti. Pomůže zachovat chladnou hlavu, střízlivě uvažovat, zkrátka být nad věcí. Příliš tmavomodré může vyvolat depresi.Světle modrá značí lenost, naivitu. Chladná barva romantiků a idealistů, barva mládí, vzdálená všedních starostí. V osobním vztahu dokáže vzbudit něžnost, ne však vášeň.
SEX: Lidé s oblibou v modré jsou něžní a romantičtí milenci, a velice citliví k potřebám partnera. Milování považují za umění a jejich přístup k druhému je elegantní a šlechetný. Muži i ženy této kategorie milují vše před, po i během milování.

Zelená znamená něžnostPředstavuje kreativitu, citlivost a ochotu pomáhat jiným lidem prostřednictvím pochopení.Rozdáváte lásku, uzdravujete a motivujete je. Pozor ale, abyste se příliš nevyčerpali. Lidé, kteří zelenou odmítají, často předstírají svou moc a uznání. Díky svému uklidňujícímu účinku je zelená vhodná pro nervózní a cholerické lidi. Podporuje také koncentraci.
SEX: Pokud máte rádi zelenou barvu, váš vztah k sexu je svěží, čistý a nevinný. Ženy se celý život milují jako nevinné víly a muži jsou někdy trochu neobratní, ale šarmantní a pozorní. Jsou to něžní, opatrní a citliví milenci, věrní a nedokážou si představit milování s nikým jiným než s osobou, kterou skutečně upřímně milují.

Hnědá je klidProzrazuje, že jde o člověka důvěřivé, milé a klidné povahy.Nechybí mu lidskost a silně vyvinutý smysl pro spravedlnost, díky čemuž jej můžete jen těžko rozeznat a ocenit jeho kladné vlastnosti. Hnědá odpovídá pocitu bezpečí, tepla a útulnosti. Lidé, kteří upřednostňují hnědou, stojí pevně na zemi, jsou spořiví a mají silnou vazbu na domov. Kdo naopak hnědou odmítá, dává najevo přesycení určitými svazky, nátlaky a omezováním. Může často jít o člověka tvrdého a netoleratního.
SEX: Milovníci hnědé jsou vroucní, citliví k potřebám partnera, velmi pozorní a vnímaví. Na milování potřebují hodně času a soukromí. Jsou velmi citliví a někdy stačí jedno nevhodné slovo, aby rázně ukončili vztah. Takže je důležité být k nim něžný, trpělivý a pozorný.

Šedá neutralitaBarva dokonalé neutrality, opatrnosti a ochoty ke kompromisům. Značí schopnost přizpůsobení. Je to barva potlačování, omezování, nejistoty a strachu ze života. Lidé, kteří jsou nerozhodní a nejistí, sebemenší rozhodnutí jim dělá problémy.
SEX: Lidé, kteří jsou nerozhodní a nejistí, kterým sebemenší rozhodnutí dělá problémy, neradi se vážou a nedrží sliby, mají rádi šedou. Sex provozují jen pro zábavu nebo uspokojení vlastních potřeb. Význam sexu pro ně je následující: "Jo, jooo, děkuji ...".

Černá zahaluje tajemstvíVyznavači této barvy se vyznačují citlivostí a tajnůstkařením.Baví je i filozofování, dokážou vycházet s lidmi, jsou to rození diplomati. Černá všechno pohltí, je v ní stabilita, zvláštní klid, samota, ale i jakási dramatičnost. Pomáhá v koncentraci, izoluje nás od okolí. Černá je na místě tam, kde se jedná o něco dlouhotrvajícího, vážného, kde je třeba být zodpovědný. Kdo má černou v oblibě, umí potlačovat vnitřní potřeby a přání.
SEX: Tato barva má hodně do činění s nenormálním a perverzním sexem. Pro milovníky černé je sex prostředkem k vybití frustrace a hněvu. Mají občas násilnické sklony, jsou sobečtí, bezcitní a náladoví.

Stříbrná

Stříbrná je barvou archetypální Bohyně. Je spojená s Měsícem a pondělím. Stříbro primárně souvisí se vším ženským, stejně jako s intuicí a okultními schopnostmi. V astrologii je spjatá se znamením Raka.Okultní schopnosti:
Noste u sebe kousek stříbra, abyste zlepšili své síly média nebo meditaci. Nejlepší je stříbrný šperk, zvlášť pokud s ním ještě máte měsíční kámen. Můžete však použít i jen kousek stříbra nebo pravou stříbrnou minci (ovšem žádnou z moderních slitin).
Oblast použití:
V magii svící např. pro zvýšení intuice, nadpřirozených schopností a vnímavosti, nebo stříbrná svíce jako zastoupení Bohyně.

Zlatá

Zlatá je primární barvou Slunce a neděle. Představuje archetypálního Boha a mužský princip. V dějinách získala spojení s bohatstvím a výhrou. V astrologie je spojená se znamením Lva.Zlatá barva:
Zlatou barvou můžete natřít nádobu na peníze, např. pokladničku, abyste přivábili prosperitu.
Klíčová slova:
přitažlivost, přesvědčování, kouzlo, důvěra, peníze, úspěch, přitahuje bohatství, Bůh
Oblast použití:
V magii svící např. pro posílení kouzla, přivábení peněz, úspěchu, nebo zlatá svíce jako zastoupení Boha. 

Aura a její barvy

Každý živý předmět (člověk, zvíře, rostlina, věc...) má kolem sebe určité neviditelné pole - auru. Slovo "aura" pochází z řeckého slova "avron" a znamená "vánek". Je to energetické vyzařování člověka. V tomto vyzařování se zrcadlí i náš zdravotní stav, naše vlastnosti, charakter, ale i duševní a duchovní vývoj. Aura je u každého člověka jedinečná a neopakovatelná. Zmínky o ní najdeme už i v Bibli. Například:

"A když Aron a Izraelité uvidělí, že Mojžíšovi září tvář, báli se k němu přistoupit." (Exodus)

Auru je možné vnímat různými způsoby - někdo ji vnímá zrakem a rozeznává její barvy, jiní ji vnímají spíše pocitově.

Jednotlivé vrstvy aury: Aura se skládá ze čtyř složek. První částsouvisí s energií. To znamená: Závisí na zdraví, na tom, do jaké míry je daný člověk v tělesné formě, na jeho věku, na tom, do jaké míry se vyspal nebo nevyspal, na momentální únavě. Nachází se v okolí těla od 0 do 30 cm. Člověk, který má schopnost ji vidět, ji vidí jako modré světlo. Pokud je člověk nemocný, bere silné léky, má negativní myšlenky, vznikají u něj v auře "díry", skrze které se potom mohou dostat démoni, kteří se potom mohou dostat při posednutí až do čaker.

Čakry souvisí s druhým typem aury, která se nachází v nás - v našem okolí od 5 až do 60 cm. Tato aura závisí na emocích, charakteru a intelektu. Přesně tyto věci - emoce, charakter a intelekt - se nacházejí v čakrách. Z toho vyplývá, že pokud má člověk například nějakou charakterovou vadu, vadu v intelektu nebo má dlouhodobě nesprávné emoce, projevuje se to na této úrovni. Samozřejmě co je správné a co je nesprávné je úplně samostatná kapitola individuálního rázu. Správné je to, co funguje s ohledem na cíl, kterého se snažíme dosáhnout.

To už je aura, která může mít různou barvu. Tato barva závisí právě na tom, jaké emoce, charakter, intelekt konkrétní člověk má a čím se zabývá. Patří sem všechny barvy. Člověk může mít u hlavy jinou barvu, než jakou má u nohou.

Třetí část aury závisí na duchovním rozvoji. Má velikost 0 až několik 100 metrů. Několik set metrů má velikost právě u lidí, kteří jsou na vysoké duchovní úrovni jako například náš Mistr Buschido. Začíná vznikat tehdy, když se člověk začíná duchovně rozvíjet a začíná to jako takové "kulička" v oblasti našeho srdce nebo solar plexu. Tato "kulička" se potom neustále zvětšuje, a když má velký rozměr, vypadá asi takto - viz obrázky níže (nejprve je to jen kulička ve středu a potom se neustále rozšiřuje). Tato část aury je bílá, zlatá nebo stříbrná. Má pouze tyto 3 barvy a žádné jiné barvy zde nejsou. Nedá se říci, která z nich je lepší nebo horší.

Čtvrtá část aury závisí na tom, s jakými bytostmi je daný mág nebo duchovní člověk ve spojení. To znamená, že čím víc má různých duševních a duchovních spojenců, kteří pro něj pracují, tím výraznější je tato aura. Nemá žádnou barvu a můžeme ji popsat jako nějaký energetický vír nebo jiný útvar. Může vypadat například takto - viz obrázky níže. Závisí to i na karmě člověka. To znamená, že v závislosti na tom, jakou má daný člověk karmu, potom vypadá i tato další složka aury. 

Existuje spirituální sféra obklopující každou bytost, přírodní i tělesnou. Emmanuel Swedenborg

Aura

Barvy aury a jejich význam

Aura má vícero barev. Na odstín barvy aury má vliv mnoho různých faktorů - náš momentální emocionální stav, naše myšlenky, zdraví, psychika, duchovní rozvoj a mnoho jiných. Barva aury nebo lépe řečeno odstín dané barvy tedy vždy odpovídá našemu duševnímu stavu. Jednotlivé barvy mají svůj pevný význam, ale u různých lidí se to může měnit.

Nefunguje to ale tak, že nějaká barva je pozitivní, jiná zase negativní nebo že odráží určité vlastnosti. Je to trochu komplikovanější, protože každá barva má tmavý a světlý odstín. Nejde o to, jestli má nějakou člověk zelenou auru a tedy je to něco pozitivního, nebo má zelenou auru a je to něco negativního. On může mít zelenou auru a může to být něco pozitivního i negativního. To znamená, že každá barva odráží určité vlastnosti, ale tmavý odstín té barvy odráží negativní vlastnosti nebo nepochopení určité věci a světlá barva nebo zářivá barva odráží zase pozitivní vlastnosti. Není možné to tedy zobecňovat v tom smyslu, že červená barva je dobrá a znamená to a to a nebo zelená barva je špatná a znamená zase to a to. Takhle to není. Žádná z těchto barev není ani dobrá, ani špatná, ale tyto barvy určitým způsobem vyjadřují duchovní a duševní stav člověka. Temné barvy hovoří o tom, že člověk něco nepochopil a světlé barvy hovoří o tom, že něco pochopil nebo se vyvinul. Kromě toho i každý orgán má tendenci zářit v jiné barvě. Tyto barvy souvisí do jisté míry i s barvami čaker.

Červená barva - odráží v první řadě sílu a přísluší první čakře. To znamená, že pokud má někdo dostatek vnitřního poznání, pokud stojí pevně nohama na zemi, pokud dokáže aspoň do určité míry ovládat svou sexualitu, má světle červenou barvu ve své auře a je to něco pozitivního. Ale pokud to jde do něčeho negativního, např. pokud někdo pracuje jako prostitutka nebo jako pasák nebo někdo nemá dobrý styk s realitou nebo je někdo agresivní, potom tato barva přechází do tmavě červené. Takže se nedá říci, že červená barva je dobrá nebo špatná, protože tady jde o to, jaký odstín červené barvy tam je.
Červenou barvou svítí pohlavní orgány. To znamená, že pokud má člověk nějakou fyzickou poruchu v rámci pohlavních orgánů, projevuje se to na této barvě. Pokud je vše v pořádku, také se to projevuje. Samozřejmě se to projevuje i tehdy, když jde člověk do extrému. Například když někdo odsuzuje sex, bude mít ve své auře tmavě červenou barvu nebo nějaký její jiný odstín. A stejně tak se bude projevovat opačný extrém, když bude střídat partnery nebo bude praktikovat sado-maso. Pokud má "normální" sexuální život, ve kterém se zaměřuje na kvalitu, je tato červená barva v pořádku.

Oranžová barva - oranžově, pokud je vše v pořádku, svítí játra. Jde tu v první řadě o rovnováhu aktivity a pasivity. Pokud je člověk příliš aktivní nebo pasivní, je tato oranžová barva poškozená. Stejně tak bude tato barva poškozená i tehdy, když jsou poškozená játra. To znamená pokud člověk pije nebo užívá nějaké silné léky.

Foto © DeoSum https://www.istockphoto.com I pmalenky

Žlutá barva - pozitivní světle žlutá barva se projevuje u lidí, kteří mají určitou disciplínu a určité vnější poznání. To znamená, že mají určitý rozhled. Pozitivní vliv na to má učení se a to jakékoliv (např. cizí jazyk, matematika nebo cokoliv jiného). Patří sem i schopnost plánovat do budoucna. Tmavě žlutá hovoří naopak o slabé inteligenci. To znamená, že tyto věci se rozvíjejí tím způsobem, že člověk na sebe inteligenčně pracuje.
Žlutou barvou svítí střeva. Pokud má člověk problémy s trávením, projevuje se to i na jeho auře. A tak stejně se na střevech odráží strach. To znamená, že pokud má člověk hodně strachu, odráží se to v jeho auře na této žluté barvě.

Zelená barva - pokud má někdo dobré manažerské schopnosti nebo pracuje jako voják - důstojník s tím, že tuto službu využívá k dobrým věcem - např. na ochranu vlasti, ochranu majetku jiných, ochraňování slabších, ochraňování hodnot jako policista, má ve své auře světle zelenou barvu. Souvisí to i se schopností prosadit se v životě. Ale pokud někdo např. zabíjí lidi, je hrubý na ostatní, bije lidi nebo je sice voják, ale takový voják, který potlačuje jiné země a zabíjí jiné lidi (např. jako vojáci Islámského státu - IS), bude mít ve své auře tmavě zelenou. A tmavě zelená barva potom znamená něco špatného.
Zelenou barvou svítí žaludek a slinivka. To znamená, že pokud žaludek funguje správně, má tato zelená dobrý (světlý) odstín. Pokdu je ale žaludek zkažený, má člověk ve své auře tmavě zelenou barvu.

Modrá barva - souvisí v první řadě s komunikací. To znamená, že pokud člověk dokáže správně používat mlčení a mluvení, je modrá barva správně vyvinutá. Jak se píše i v knize Zasvěcení od Elisabeth Haich: "Mlčení a hovoření patří mezi dvanáct blíženeckých vlastností. Pokud člověk mlčí tam, kde by měl mluvit, je to špatné. Pokud člověk mluví tam, kde by měl mlčet, je to také špatné. Důležité je naučit se mlčet nebo hovořit vždy ve správném čase a na správném místě." Modrá barva souvisí i s pátou čakrou - tedy s hlasivkami a se štítnou žlázou. Tato 5. čakra nebo modrá barva může být poškozená i kouřením nebo životem ve špatném ovzduší. Nebo naopak může být podporovaná a posilněná čerstvým vzduchem, pohybem venku nebo správnými dechovými cvičeními.

Fialová barva - souvisí se 6. smyslem a se 6. čakrou. To znamená, že pokud je někdo blokovaný negativním nebo neustálým myšlením nebo nemá vyvinutý 6. smysl, tato fialová barva nebo správný odstín. A naopak, čím vyvinutější 6. smysl je, čím více se člověk dokáže dostat do bezmyšlenkového stavu, tím je tato fialová barva jasnější a silnější.

Když má někdo více nebo méně určitých barev nebo jsou tyto barvy temnější nebo světlejší, znamená to, že určité věci jsou u něj více nebo méně vyvinuté, nebo že určité jeho charakterové vlastnosti jsou lepší nebo hroší a tím směrem se potom musí ubírat.

Aura

Jak posílit svou auru

Barva a záření aury je vždy důsledkem něčeho. A je to právě důsledek výše uvedeného. Každá část aury (všechny 4 složky) se musí posilovat svým vlastním způsobem. To znamená, že první část aury, jelikož je závislá na spánku a stravování, můžeme posílit přesně těmito věcmi - dostatečným spánkem, správným stravováním a podobně. Není možné posílit ji pouze tím, že si budeme okolo sebe vizualizovat určité světlo, Takto to nefunguje.
Druhá část aury hovoří o charakteru člověka. Když nějaký člověk není dobrým člověkem, nepomůže mu to, že si kolem sebe bude představovat světle modré světlo. Tímto způsobem vytvoří okolo sebe světle modrého elementála, ale s jeho aurou to nebud mít nic společného. Tuto část aury může posílit prací na svém charakteru. Je potřeba proto rozlišovat mezi elementálem a aurou. Třetí část aury si můžeme posílit prací na duchovnosti a čtvrtou část aury prací na spojování se s dalšími božskými bytostmi.

Elementál - je bytost, která byla vytvořená silnou koncentrací. Když do této silné koncentrace vložíme ještě silnou emoci, a když to spojíme s nějakým elementem, případně s nějakým duchem, vznikne elementál.
Například: Když si okolo sebe představujeme zářivě žlutou kouli s bodlinami, vytvoříme přesně takového elementála. Ale nemá to vůbec nic společného s naší aurou a jsou to dvě rozdílné věci.

Elementálové jsou vlastně bytosti, které vznikají tím, že člověk neustále na něco myslí. Když k tomuto nepřetržitému myšlenkovému pochodu přidá ještě emoci nebo se k tomu přidá nějaká modlitba nebo něco jiného, vnizká z toho elementál, který po čase může začít na daném člověku vampirizovat.

A když člověk nemá pod kontrolou své vlastní myšlenky, nebude mít pod kontrolou ani tohoto elementála a potom nastává problém.

Jako názorný příklad bychom rádi uvedli jeden příběh o elementálovi psa z knihyStrovoloský mág od Kyriacose C. Markidese:

"Hovoří se v něm, že Daskalos měl jednoho žáka, který si vytvořil elementála psa, ale potom ho přestal ovládat. Tento žák dokázal vytvářet silné elementály. Vytvořil si elementála psa, kterému nemusel dávat najíst a on hlídal jeho dům. Čtyřicet dní se na tohoto elementála silně koncentroval a nabíjel ho éterem. Tento elementál ale zesílil natolik, že ho po nějaké době už nedokázal ovládat a v noci ho slyšel ještě i jeho sousedé. Elementál vždy získává vlastnosti toho, kdo ho vytváří. To je důležité vědět už při jeho vytváření a není radno na to zapomínat! Pokud ten, kdo vytváří elementála nemá někoho rád, elementál také nebude mít tuto osobu rád a zaútočí na ni. Platí to ale i naopak. Když někdo negativně smýšlí nebo je rozzlobený na tu osobu, která elementála vytvořila. I v tomto případě elementál zaůtočí. A toto se stalo i tomuto žákovi. Pes na něj začal útočit a už ho nedokázal vůbec ovládat. Nakonec přišel celý zoufalý za Daskalem a prosil ho o pomoc. Daskalovi se toho psa horko těžko pokařilo rozpustit a daného žáka vyloučil ze svého kruhu.


zdroj: https://www.bila-magie.eu/texty/aura.html