cs

— Filipíny —

Ostrovní stát v jihovýchodní Asii, jehož hlavním městem je Manila. Rozkládají se na 7641 ostrovech v západním Tichém oceánu. Tento stát je však i plný děsivých stvoření...

Filipínská mytologie je ovlivněna množstvím různých etnik a náboženství. Filipínská mytologie tak  vychází z různých zdrojů, které mají podobnost s indonéskými a malajskými mýty. Stejně se zde pak promítají hindské , muslimské , šintoistické , buddhistické a křesťanské tradice, jako je pojem nebe ( kaluwalhatian , kalangitan , kamurawayan atd.), Peklo ( kasamaan , sulad atd.) a lidská duše ( kaluluwa , kaulolan , makatu , ginokud atd.). 

Aswang

Stín, který přes den vypadá jako člověk. Umí se transformovat to různých obludných tvarů a forem.  Napadá lidi v jakoukoli denní i noční dobu. Nejvíce má však spadeno na těhotné ženy. Kromě jater si totiž rádi pochutnávají na nenarozeném plodu. Obrana proti tomuto démonovi existuje! Postavte ke vchodu koště vzhůru nohama rozvěste na všechna okna badiawanskou větvičku a umístěte  požehnanou nebo kouzelnou dýku kdekoli v domě.

Bakonawa 

Hadovitý tvor ve filipínské mytologii, který je často reprezentován jako obrovský mořský had. Tento tvor může podle legend za zatmění. Může se přeměnit i v jakéhosi draka. Kdysi to byla nádherná diwata - druh božstva. Jednou spatřila tato mořská bohyně na nebi 7 měsíců a toužila je ovládnout. Jeden z měsíců sestoupil dolů v podobě chlapce. Diwata si s ním chtěla hrát, ale chlapec ji ignoroval. Diwata se rozuřila a spolkla všechny měsíce. Nejvyšší Bůh to viděl a donutil Diwatu vyplivnout alespoň onoho chlapce. Tento chlapec září coby měsíc dodnes na našem nebi. A Diwata? Ta byla za svou pýchu proměněna v Bakonawu  - nestrvůru z hlubin.

Berberoka

Vodní příšera, která požírá lidi. Nalákává je tak, že zalehne vodní tok a nechá jej vyschnout. Na místě se tak ocitnou těla ryb. Když je objeví lidé a začnou je sbírat, Berberoka tok uvolní a lidé se tak začnou topit. Ty, co umí plavat Berberoka stáhne pod hladinu. Mrtvá těla lidí potom sní.

Bungisngis

Kyklopův příbuzný. Tak by sedala popsat podoba tohoto folklórního jednookého obra. Žije v lesích a podle legend je neškodný. Velmi rád se směje a chichotá. Tento vjem trochu kazí dva obří kly, které mu rostou zpoza rtů. Velmi dobře slyší a má velikou sílu. Přesto je velmi plachý a snadno se poleká. V panice pak nechtěně zabijí lidi.

Diwata

Přírodní bohyně nižšího řádu. U nás bychom asi řekli - lesní víla. Tano ženská entita se stará o vše živé v lese - o zvířata, rostliny, stromy atd. Jistou analogii lze snad spatřit i s Matkou Přírodou, či Vesnou ze slovanského bájesloví.

Duwende

Duwende jsou vlastně skřítci / trpaslíci. Přinášejí lidem buď štěstí nebo naopak zlý osud. Jsou tedy velmi vrtkaví a nedá se jim věřit. V některých částech Filipín se dokonce věří, že zabíjejí děti a pojídají jejich střeva. Dokonce prý vychovali některé bohy. Dnes jsou spíše bráni jako skřítkové. Někteří žijí v lesích, horách, nebo lesích. Někteří zase obývají doby společně s lidmi. Povaha těchto domestikovaných Duwende závisí na tom, jak se k nim chová majitel domu. Proto někteří Filipínci nechávají pro své skřítka třeba drobečky. Filipínci mohou zamumlat slova "tabi-tabi po" nebo "bari-bari apo ma ka ilabas kami apo" a tím se omluvit, za to, že Duwende ruší. 

Engkanto

Vodní entita. Něco jako Venusleute, nebo podobní vodní "lidé". FIlipínci věří, že to oni umožňují dobrý úlovek a tak jim tu a tam do moře nebo řeky nějakou dobrotu jako poděkování.

Garuda

Mýtické stvoření, které se vyskytuje v mnoha legendách. Pojídá lidi. Lidské svalnaté tělo zdobí ptačí hlava - většinou hlava dravce. Samosebou nesmí chybět křídla.

Kapre

Špindíra a silný kuřák. Tak by se dal krátce shrnout tento obr. Žije uprostřed silných stromů a kouří tlusté doutníky. Děsí po lesích malé děti, které se včas nevrátily domů na večeři. Tím by se dal připodobnit k českému lesnímu muži. Také funguje jako jakýsi bludný kořen, protože, když kolem něj nechtěně projdete budete lesem bloudit navždy... Jediné, co pomůže je svléknout si oblečení a obléknout si ho obráceně, pak jeho kouzlo zmizí.

Kinnara

Symbol nadpozemské krásy a oddanosti milenců, éterické krásy a nehynoucí oddanosti. Byly nalezeny zlaté sošky znázorňující toto stvoření. Jsou to vynikající tanečníci i hudebníci. Jsou velmi loajální. Stávají se tak jakousi metaforou pro dokonalý milenecký vztah. Kinnari existuje i v buddhistické i hindské mytologii. V buddhismu představuje kinnari, napůl člověk a napůl pták osvícenou akci. Buddhistický Lotus Sutra zmiňuje kinnari jako nebeského hudebníka v říši Himavanta.

Naga

Ostatní jména Naga jsou marindaga , marinaga a maginaga . Jsou to druhy sladkovodních mořských panen, ale místo pravidelných rybích ocasů mají ocas úhoře nebo hada.  

Amalanhig 

I na Filipínách mají svoje nemrtvé... Svoje zombie chcete-li. Tito tvorové nedokázali unést svoji vlastní obludnost a tak vstali z hrobů, aby zabíjeli lidí kousnutím do krku. Další verze praví, že loví lidi a když je chytí ulechtají je za živa. Pokud chcete těmto tvorům uniknout, zkuste kličkovat. Kvůli posmrtné ztuhlosti svých těl se Amalanhig může pohybovat pouze přímým směrem. Lze také vylézt na strom nebo na nějakou prudkou vyvýšeninu. Navíc se tento tvor stejně jako zombie bojí vody. Proto lze třeba přeplavat řeku a tak tyto tvory setřást.

Batibat

Pomstychtivý démon žijící v kmenech stromů. Jedná se o ženskou entitu. Tato žena je otylá a velmi nerudná. Do styku s lidmi přichází tak, že lidé pokácí strom, ve kterém žije a jeho dřevo využijí na stavbu domu. Batipat poté vystupuje v noci ze dřeva a ve své lidské podobě dusí lidi ve spánku tím, že je zasedne. Dá se pouze bránit tak, že se dokonale vzbudíte. Paralelu lze hledat u Nachtmara. 

Busaw

 Tento tvor připomíná člověka svým vzhledem a chováním, chová hospodářská zvířata a pěstuje kořenové plodiny. Jeho oblíbeným jídlem jsou však lidé, což má za následek rozptýlené lidské kostry na místě jeho příbytku. Busaw byl zloděj vlků a mrtvol. Zlý duch, který vypadal a choval se jako obyčejné lidské bytosti ve dne, v noci však vylézal ze svého obydlí ve stromě, který často rostl u hřbitova a lovil lidi. Chcete-li Busaw odradit, všechny mrtvoly by se měly kompletně omýt octem a silně vonícími bylinkami. Pomahá i sůl.

Dalaketnon

 Rasa elfských tvorů ve filipínské mytologii. Ztvárňoali se jako krásní, bohatě odění jedincižijící v korunách stromů.  Muži jsou vyobrazováni s světle zbarvenou kůží a velmi tmavými vlasy a ženy s bronzově hnědou kůží a hnědými vlasy. Unášejí prý lidi do svého světa, nutí je jíst černou rýži, která je omámí a nadělá z nich otroky. Mají trochu coño , jakýsi druh telekineze a tělesné duplikace - což znamená, že mohli vytvářet hmatatelné, živé kopie sebe samých.

Ekek a Manananggal

Tito okřídlění tvorové jsou velmi krvelační. Lační po lidském mase a krvi. Rozdíl je v tom, že Manananggal umí oddělít jednotlivé části těla. Ekek tuto schopnost nemá. Jdou převážně po těhotných ženách, které spí. Bránit se proti nim dá česnekem nebo solí.

Pugot

Temná až skoro ďábelská bytost, která může nabývat jakýchkoli tvarů i rozměrů. Nejčastěji však je znázorněna jako bezhlavé temné tělo. Sídlí v opuštěných domech, temných místech nebo hustých lesích. Živí se hmyzem a hady. I když je tento tvor velmi děsiví není nebezpečný. Občas jen krade spodní dámské prádlo zavěšené na prádelní šňůře.

Santelmo

Ohnivé bytosti zjevující se často na místě tragické nehody, nebo neštěstí. Také se s nimi lze sporadicky setkat na místě hrdelního zločinu - například vraždy. Většinu mají podobu ohnivých koulí, které mezi sebou soupeří.

Sarangay

 Stvoření připomínající býka s velkým svalnatým tělem a k uším připevněným klenotem. Tento klenot, který bývá velmi cenným drahokamem, úzkostlivě chrání. Kdo se jej pokusí ukrást, toho zabijí. Říká se, že když se tento tvor zlobí, vychází z jeho nozder kouř. Tvor je tak velmi podobný Minotaurovi.

Wakwak

Další tentokrát ryze upíří příbuzný tvorů Ekek a Manananggal, o kterých se můžete dočíst výše. Svoje jméno má nejspíše podle zvuku křídel. Také vydává nadzvukový tón (něco jako netopýr), který vás může omráčit, či dokonce zabít. Wakwak loví převážně v noci. Často si vybírá osamělé pocestné nebo děti, které včas nedorazily domů.

Anito

Bůžek původních obyvatel Filipín. Byl to jak duch předků tak duch přírody. Duchové předků jsou nazýváni Ninunò. Filipínci věří, že duše zemřelých cestuje do záhrobí lodí.