cs

— Sny —

Sen je zážitek iluzorních hlasů nebo jiných vjemů vytvářených mozkem během spánku v rámci procesu snění. Sny často ukazují události, které jsou ve skutečnosti nemožné nebo nepravděpodobné, a jsou obvykle mimo kontrolu spící osoby. Vycházejí z vnějších i vnitřních podnětů a vzpomínek a představ spícího. Sen je tudíž významná psychologická událost.

Někdy lidé zažívají během snění silné emoce; strašidelné nebo znepokojivé sny se označují jako noční můry a noční děsy.

Mnoho lidí věří, že sny mají určitý význam, a proto se snaží své sny určitým způsobem popsat a pak k nim přiřadit význam. Pro pohodlnější určování významu snů vznikly speciální výkladové knihy zvané snáře. V historii se často věřilo, že sny předpovídají budoucnost, někteří lidé věří, že ve snu rozmlouvají se svým bohem, odborná veřejnost se staví k významu snů jakožto možnosti předpovědi budoucnosti spíše chladně až záporně.

Vědecká disciplína zabývající se sny se nazývá oneirologie.

zdroj

Stále opakující se sny
Pokud jde o tuto kategorii snů, mnozí lidé s ní často bojují. Tyto sny nám chtějí něco sdělit. Když se nám zdá například pořád o pavoucích, hadech a jiné havěti, která je ohyzdná, má to svůj význam. Sen se může postupně rozvíjet. Nejdříve se jich bojíme, poté s nimi bojujeme a nakonec tyto nestvůry přemůžeme, což je dobré znamení.

Úzkostné sny

Tento druh snu je u lidí velice častý, protože snad každý člověk se někoho nebo něčeho obává. Jakoby nám tyto sny pomáhaly postavit se náročným životním problémům. Když nestvůry přemůžeme ve snu, dokážeme to i ve skutečnosti.

Vtipné sny

Možná jste nevěděli, že sny jsou vlastně zajímavé příběhy, pohádky. Můžeme se v nich převtělit do osoby opačného pohlaví, slavné osobnosti anebo zvířete. Vše je ve skutečném životě zajímavé, proto je to vtipné. Také se stává, že se ze snu smějeme. Toto platí především u dětí.

Věštecký sen

Snad nejzajímavější kategorií jsou věštecké sny, které nám pomohou nahlédnout do budoucnosti. Tento druh snů se zdá lidem, když se blíží smrt někoho blízkého anebo naše vlastní. Zda se věštecký sen vyplnil, se potvrdí, až za nějaký čas. Naštěstí se tyto sny nezdají lidem moc často, protože by se báli vytáhnout paty z domu.

Tvořivý sen

Určitě už jste slyšeli, že se tvořivé sny zdají především hecům, režisérům, sochařům, básníkům, vynálezcům... Takovéto sny je nutno závidět. Tvořivé sny prý měly slavné osobnosti, jako Beethowen, Mozart, Eliase Howe či Robert Louis Stevenson. V běžném životě to může znamenat, že přijdete něčemu na kloub.

Noční můry

Tak tyto sny není nutno závidět. Snad každý z nás se v noci probudil s potem na čele. Pokud trpíme nočním můrami, měli bychom všechny své problémy vyřešit, protože před nimi určitě neutečeme.
Archetypické sny
Mají základ v hloubi naší duše a pojednávají o jasných principech života, které fungují již po staletí. Takovéto sny jsou neškodné, ba kapánek inspirativní a uklidňující. Jak by jinak vznikly staré báje, pověsti, báchorky a pohádky?

Telepatické sny

Telepatické sny byly poprvé popsány G. Jungem. Jen si představte, že se vám o někom večer zdálo a další den ho potkáte na ulici, i když jste ho už neviděli po mnoho řádků let. Když se zdají telepatické sny, informují o nadcházejícím nebezpečí anebo konfliktu. Vlastně nám taktně naznačují, že se náš sen promění ve skutečnost.

Dětské sny

Ano, i dětem se zdají sny. Mohou se ze snu smát, plakat, sténat, mluvit. To vše má svůj význam. Dětem do 5 let se zdají sny, kde jsou napadány zvířaty. V období puberty mají děti sny týkající se nevhodného, zvláštnímu či nepochopitelného chování. 

zdroj

Snáře

Snář je kniha vytvořená k výkladu snů. Ve snáři jsou popsány jednotlivé výjevy a co znamenají.

Nejstarším dochovaným snářem je čtyřdílný snář Artemidóra z Efezu, jenž se stal základem mnoha pozdějších prací ve vykládání snů.

Vyhledejte odpověď na svůj sen  v online snáři (podle abecedy):

Lucidní snění

Znáte to: většinou se nám sen tak nějak přihodí. Něco se před naším vnitřním zrakem odehrává, když vědomí spí a je vzhůru jen jeho malá část, kterou vnímáme sen. Tu a tam ve snu něco uděláme nebo proneseme, ale to je tak asi všechno. Děj se na nás valí. Sen je událost, tedy něco, co se nám uděje. Tou hranicí, kdy se ze snu, události během spánku, stane zážitek, který si můžeme užít a leccos i zažít vlastním přičiněním, je míra bdělosti vědomí. Stav, kdy si plně uvědomujeme, že sníme, a můžeme ovlivňovat snový děj, nazýváme lucidním vědomím.

Naše běžné vědomí ve snu - snové ego - je pro potřeby snu velice zúžené. Má omezený přístup k paměti, nemá rozsah našeho běžného já. Má jen ty vlastnosti a schopnosti, které jsou relevantní pro konkrétní sen.

A je to tak v pořádku, právě analýza snového ega může být významným vodítkem pro dekódování snu. Když ve snu (nelucidním) moc přemýšlíme, je to známka toho, že máme moc silné ego vědomí, které si neodpočine ani v noci, je neustále zaměstnáno přemírou zařizování a každodenními úkoly.

Vypovídá to spíš o naší neschopnosti vypnout a usnout s čistou hlavou. Pravděpodobně máme silnou potřebu vše kontrolovat a zdůrazňujeme svou rozumovou stránku. Takže příliš silné ego vědomí zaplaší nesmělou archaickou vrstvu naší duše, která se neprosadí ani v noci.

Lucidita ve snu - dobře, nebo špatně?

Pohled západních psychologů na luciditu (jasnost) vědomí ve snu se různí. Přístup, který lucidní vědomí příliš neakcentuje a takříkajíc pouze "bere na vědomí", vychází z toho, že hlavní přínos snu spočívá v materiálu, který k nám bez našeho přičinění přijde z nevědomé oblasti - tedy neznámé prostředí, co říkají a dělají cizí osoby ve snu. Že největší hodnotu má právě to, co nemůžeme ovlivnit, tedy vše kromě toho, co dělá a co si myslí snové ego.

Například Jana Heffernanová píše, že je to jako kdyby k vám přišel někdo na návštěvu a vy mu neustále skákali do řeči. Mít ve snu "příliš vědomí" je tedy něco skoro neslušného, ehm, kontraproduktivního.

Lucidita ve snu je tak považována za jakýsi fyziologický lapsus, vědomí má během spánku víceméně spát. Je to jako když zůstanete dlouho vzhůru a místo toho, abyste si svítili lampičkou v jedné místnosti, máte rozsvícený celý dům - když je noc, tak se nemá zbytečně svítit.

Tibetská jóga snu

Ve východním přístupu - v tibetské józe snu - takovou ambivalenci nenajdeme. Čím více vědomí ve snu, tím lépe. Vychází se z praktického postoje, že přes den není mnoho času kultivovat psychickou a duchovní stránku, takže proč nevyužít dobu spánku pro práci na sobě? Snící se může mnohému naučit, když se během lucidního snění setká s mistrem, duchovním učitelem.

Dále lze lucidní snění využít pro postupnou kompenzaci karmických stop - napravování jednání. Můžeme zkoušet

  • nereagovat,
  • nezaplétat se do neplodných začarovaných kruhů agresora či oběti,
  • neprodukovat negativní emoce.

V bdělém životě je někdy tak obtížné tyto vzorce změnit. Mnohem "přirozenější" je, že tento starý, i když nefunkční vzorec opakujeme - situace nás vyvede z míry, začneme nadávat nebo naopak zase (pokolikáté už?) ustoupíme, protože se bojíme konfliktu.

Lucidní sen je tak ideální příležitostí vyzkoušet si novou reakci, naprosto bez rizika, protože lucidní sen plně ovládáme. A když se nám to povede během snu, je pak jednodušší to zopakovat i v reálném životě. (Pozn. I běžný, nelucidní, sen nám může někdy ukázat, jak lze jednat jinak.)

Další oblastí je vyzkoušet si a zažít překonávání hranic, které jsou ve fyzickém světě pro nás dané a nepřekročitelné. Vše je dovoleno! Nic není nemožné - překonávání vzdáleností, létání, zvětšování, zmenšování. Můžeme si zaletět na vrcholky velehor, vypravit se do podmořského světa nebo se podívat do vnitřního vesmíru našeho fyzického těla. Není problém se zmenšit na velikost buňky, podívat se, jak se má naše slezina. Zažít erotické dobrodružství nebo si vykouzlit bydlení snů. Máte rádi lekníny? V lucidním snu si můžete vytvořit hned několik jezer s tisíci lekníny.

Jak na to?

Existuje několik technik, jak dosáhnout lucidity ve snu. Obligátní radou, která je známá čtenářům pravděpodobně fiktivní etnologické ságy Carlose Castanedy, je dívat se před spaním na ruce. A o totéž se snažit i během snu: když se to podaří, sníte lucidně. Stephen LaBerge, autor knihy o lucidním snění, navrhuje např. počítání "Jedna - jsem ve snu, dva - jsem ve snu, ..." Pokusné osoby se prý do lucidního stavu dostaly poměrně snadno.

Nejvíce lucidních snů jsem měla, když se mi podařilo zdřímnout si na chvíli za dne, přišly spontánně. I když zmíněný autor ve své knize nabízí více metod, jak dosáhnout lucidity ve snu, raději si počkám, až se mi lucidní sen uděje sám, protože nic se nemá přehánět.

Marta Helingerová

16 zajímavých faktů o snech

1. 90 % svých snů zapomeneme

Pět minut po probuzení si pamatujeme polovinu snu, do 10 minut už z našeho snu většinou nevíme nic. I když si těsně po probuzení živě vzpomínáte, o čem se vám tu noc zdálo, podle vědců jde pouze o malou část z celkového snu, jehož zbytek jste už zapomněli. Pamatování snů prý napomáhá to, když se probudíte ve spánkové fázi, které se říká REM fáze (oči se při ní za zavřenými víčky pohybují). Probuzení v NREM fázi (bez pohybů očí) je většinou spojené s tím, že si člověk bohužel (a někdy bohudík) nepamatuje nic.

2. Slepí lidé také sní

Lidé, kteří oslepli až po narození, mohou ve svých snech vidět zcela normálně různé výjevy, obrazy. Lidé, kteří už se ale slepí narodili, žádné obrazy nevidí. Jejich sny jsou postavené na základě jiných smyslů - sluchu, čichu, doteku nebo emocí. Zdá se jim o vůních, zvucích a jiných smyslových vjemech.

3. Všichni mají sny

Každá lidská bytost ve spánku sní. Výjimkou bývají psychicky těžce narušení lidé. Pozor, děti trpí mnohem častěji na noční můry, než dospělí. Vědci pro to sice zatím nemají vysvětlení, ale jejich statistiky to potvrzují.

4. Ve svých snech vidíme tváře, které známe

Naše mysl neumí "tvořit" obličeje. Proto v našich snech vždy vidíme skutečné tváře skutečných lidí, které jsme někdy během svého života již viděli, ale nemusíme to vědět, nebo si to pamatovat. Každý člověk vidí během svého života stovky tisíc tváří. Náš mozek má tedy nekonečnou zásobu tváří, které nám pak "promítá" ve snech.

5. Ne každý sen je barevný

Celých 12 % lidí má sny pouze v černé a bílé. Zbývající počet má sny barevné. To tvrdila studie z roku 1915. Po roce 1950 bylo zase zjištěno, že většina lidí má sny spíše černobílé než barevné. A rok 1960 zase přišel s výsledky opačnými - více se nám prý zdají sny barevné. V současné době je pouze 4,4 % snů lidí do 25 let v černobílém provedení. Nedávný výzkum uvedl, že měnící se výsledky mohou být spojeny s přechodem z černo-bílých televizí na barevné! Zajímavé!

6. Sny jsou symbolické

Sny se nám často zdají o tématech, které právě řešíme ve skutečném světě. Popisují naše emoční nastavení a ukazují nám jakési zrcadlo, díky kterému si můžeme leccos uvědomit. Řeč snů je velmi symbolická. Je ovšem na každém z nás, zda si daného symbolu všimne a dokáže rozluštit jeho význam. Spousta mystiků, ale i řada vědců věří, že většina věcí, o kterých se nám ve snu zdá, má nějaký skrytý význam a existují dokonce celé výkladové slovníky snů, jak si jednotlivé motivy ve snech vykládat. Nic, o čem se nám zdálo, prý ale rozhodně nemůžeme brát doslovně a každá věc ve snu je jen symbolem jiné.


7. Negativně laděné sny jsou častější

Mezi nejčastější emoci ve snu patří úzkost. Celkově jsou sny plné negativních emocí častější. To, o čem se nám zdá, ale můžeme částečně ovlivnit. Většina snů je totiž složená ze zážitků, lidí nebo různých věcí, které jsme viděli nebo na ně mysleli v uplynulých 48 hodinách před usnutím. Když na někoho přes spánkem intenzivně myslíme, dost často se nám nějakým způsobem objeví i ve snu.

8. Během noci můžete mít i několik snů za sebou

V průměru se normálnímu člověku zdají čtyři až sedm snů za jednu noc. Každý sen se zdá většinou jednu až dvě hodiny. Skvělé je, že spousta velkých myšlenek vznikla právě ve snech! Řada vynálezů nebo uměleckých děl má počátek ve vnuknutí během spánku, při kterém mozek třídí a nově spojuje nabyté informace. Vynálezy Grahama Bella prý také pocházejí z jeho snění a o spánkové inspiraci se zmiňuje i řada slavných básníků.

9. Zvířata mají také sny

Studie byla provedena na mnoha různých zvířatech a všechny vykazují stejné změny v mozku během snění jako lidé. Podívejte se někdy na psa, když spí. Jeho tlapy se často pohybují, jako když běží, nebo si pes ze sna poštěkává na nepřítele.

10. Pokud chrápete, nemůžete snít

Této skutečnosti je plný internet. Pro toto tvrzení ale není žádný vědecký důkaz, což je trochu podezřelé. Pokud chrápe někdo vedle vás, nesnažte se ho každou chvíli budit. Z přerušovaného spánku se prý totiž člověk může i zbláznit! Nejnebezpečnější je, pokud nemáte dost času dostat se při spaní do REM fáze. Pokusy se studenty, které vědci opakovaně probouzeli v momentě, kdy se pokusná osoba dostávala z NREm fáze spánku do REM fáze, působily studentům takové problémy, že by při přílišném opakování mohli rychle skončit s psychickými poruchami. Klid při spaní zkrátka tělo i mozek nutně vyžaduje.

11. Muži a ženy sní jinak

Muži mají tendenci snít o jiných mužích. Přibližně 70 % postav v jejich snech jsou jiní muži. Na druhou stranu, ženský sen obsahuje stejný počet žen a mužů. Muži mají také daleko více agresivnější sny, než jejich ženské protějšky. Často se nám navíc zdá o věcech, které se nesmí dělat nebo je máme zakázané. Lidé skrze své sny dávají průchod svým tajným tužbám a frustracím, takže například člověk, který nesmí jíst sladké, může mít často sny o čokoládě. A určitě si dovedete představit i horší možnosti, o jakých zakázaných věcech se člověku může zdát...

12. Začlenění reality do snu

Naše mysl interpretuje do snu vnější podněty, kterými jsou naše smysly zavaleny, když spíme. To znamená, že pokud ve snu něco slyšíme, často zvuk pochází z reality. Například se nám může zdát, že jsme na koncertě, když slyšíme během spánku hrát souseda na kytaru.

13. Jasnovidecké sny

Výsledky několika rozsáhlých výzkumů naznačují, že 18 % lidí zažilo alespoň jednou jasnovidecký sen a 70 % zažívá pravidelně tzv. deja'vu. Procento osob, které se domnívají, že mělo jasnovidecký sen je ještě vyšší, pohybuje se od 63 % do 98 %.

14. "Ochrnutí" těla

V průběhu spánku je tělo takzvaně "paralizováno", aby bylo zabráněno pohybu, který se nám zrovna ve snu zdá.

15. Ve snu můžete prožít i orgasmus

Orgasmus ve spánku bývá čast doprovázen silnými pozitivními emocemi, ale z 95 % bez "viditelných" výsledků. Erotické sny bývají způsobené touhou z reálného života.

16. Sny nám dávají signál, že se s tělem něco děje.

Dost často se stává, že ve snu nutně potřebujeme na záchod, až se probudíme a zjistíme, že máme doopravdy plný močový měchýř. Časté jsou také případy, kdy mozek záměrně vyrobí sen, ve kterém pijeme a pijeme, abychom si uvědomili, že je tělo opravdu žíznivé a rychle se probudili.

zdroj