cs

— Tarot —

Taroty (tarocchi, trionfi) jsou původně hrací karty s nejasným původem. Nejčastěji jsou spojovány se hrou Taroky či s vykládáním budoucnosti. Názory na jejich původ i využití, stejně jako na jejich symboliku a její funkci, se značně různí.

Větev italská

- Benátský, jinak též lombardský;

  • Jedná se o nejrozšířenější typ tarotových karet, balíček obsahuje 78 listů (velká arkána 22, malá arkána 56).

- Boloňský;

  • Jeho autorství je přisuzováno Francescovi Fibbiovi, oproti předchozímu typu v tomto chybí dvojky až pětky a balíček tedy obsahuje pouze 68 listů.

- Minchiate, jinak též florentinský.

  • Jeho autorství je přisuzováno samotnému Michelangelovi. Ze souboru Velkých arkán je odstraněna karta Boží dům (ve francouzské tradici také Dům Bůh) a je přidáno 20 nových karet (Naděje, Moudrost, Dobrota, Víra, Voda, Oheň, Země, Vzduch a 12 znamení zvěrokruhu) a celý balíček tak čítá 97 karet.

Větev francouzská

V dalším vývoji hraje významnou úlohu také tarot Marseilleský, z kterého později vycházeli okultisté 19. století při svých pokusech vtisknout původnímu tarotu záměrný esoterický význam. Do Francie se dostaly karty postupně, hlavně přes kraj Lombardie (systémem řazení karet a symbolů spadá tato větev tematicky pod lombardský tarot). Tato větev byla později velmi důležitá, protože se jejím prostřednictvím tarot (taroková hra) šířil po Evropě. Nejednalo se o karty ručně kreslené a kolorované, nýbrž o dřevoryty tištěné na karton. Právě tisková technika umožňovala produkci velkých množství balíků a zakládání prvních profesionálních kartiérských dílen.

Toto jsou základní typy tarotových karet, můžeme se ovšem setkat i s typy jinými, které nejčastěji zahrnují různé krajové a dílenské modifikace.

Jednotlivé barvy malých arkán se velmi často (hlavně v pramenech se zaměřením na esoteriku a okultismus) spojují tematicky s antickými a renesančními filosofickými živly: mince se Zemí, poháry s Vodou, meče se Vzduchem či Vodou a hole s Ohněm či Zemí. Názory na přiřazení živlů mečům a holím se různí nejčastěji, někdy se lze setkat i s řazením zásadně jiným.

Patrně nejrozšířenější a nejpoužívanější jsou karty Aleistera Crowleyho - Thotův tarot či balík Arthura Edwarda Waitea. Oba byli ve své době členy okultních řádů a oba pro svoje balíky využili schopností výtvarnic (Waite Pamely Colmanové Smithové), Crowley pak Friedy Harrisové. Wateův balík vyšel roku 1908, Crowleyho v roce 1944. Oba tyto balíčky se vyznačují velmi bohatou a rozšířenou esoterickou ikonografií (záměrnou). Arthur Edward Waite s Pamelou Colman Smithovou se patrně inspirovali kartami Sola Busca, jednou ze známých a dostupných verzí tarokové hry z renesanční Itálie - Malá arkána, do té doby v tradici dřevořezu bez figurálních motivů, najednou bohatě ilustrují. Právě to činí z moderních tarotů oblíbenou divinační a projekční pomůcku (karty obsahují řadu silně emočně nabitých scének s archetypickým pozadím).

Tyto dva balíčky přispěly k šíření tarotu jako esoterické pomůcky, pomůcky k věštění. V současnosti se však objevují mnohem hlubší studie a pojednání o tarotu jako sémantickém systému, vlastně metajazyku symbolů nebo systému "optického jazyka". Objevují se také snahy zavádět tarot do naprosto seriózních terapeutických přístupů v psychoterapii (většinou jako projekční materiál nebo materiál podporující imaginaci a nahlížení problému.

Základní výklad karet

Kejklíř - Mág


Karta: Číslo 1

Základní poučení: Nevydělávejte na hlouposti ostatních a neprodělávejte na hlouposti vlastní.
Použití ve výkladu: Mág má tvůrčí schopnosti, je nápaditý, vynalézavý, schopný improvizace,má dobré vyjadřovací vlastnosti, rychlé myšlení, dokáže druhé zaujmout a svým způsobem i ovlivnit. Zároveň tato karta dává prostor ke kouzlení, k něčemu co je mimo realitu života, je to tzv. nadstavba reality životní.

Blázen


Karta: Karta bez čísla, tzv. karta divoká.

Základní poučení: Nepodléhejte bláznivému světu, Kde blázni jsou považováni za následováníhodné a moudří za blázny.
Použití ve výkladu: Blázen je představitelem hravosti, kreativnosti, vizionářství, schopnosti riskovat, ale tak, aby sám sobě neublížil, je spontánní, má čisté srdce, ale když se ho zeptáš "blázne cos to udělal", tak řekne "já za nic nemůžu, já jsem blázen".
Odmítá zodpovědnost za své činy.


Papežka


Karta: Číslo 2

Základní poučení: Získání skrytého pokladu nebo tajemství je podmíněno naší upřímnou snahou.
Použití ve výkladu: Papežka je představitelkou citlivého přístupu k lidem a životu vůbec. Ona drží ve svých rukou knihu moudrosti a klíče k poznání. Je intuitivní, zbožná, trpělivá, skromná a schopná uchovat tajemství.

Císařovna


Karta: Číslo 3

Základní poučení: Neslužte tělu, ale ani jím neopovrhujte.
Použití ve výkladu: Císařovna je dáma, která citlivě a moudře vládne svému království. Je vůdčí osobností se smyslem pro humor, spravedlivá, vyrovnaná, rozhodná a dobročinná. Představuje plodnost, dobrý obchod a materiální bohatství.

Císař


Karta: Číslo 4

Základní poučení: Chovejte se ke druhým tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám.
Použití ve výkladu: Císař je muž, který do jisté míry potlačuje své city, aby mohl pevnou rukou vládnout svému království. Představuje rozhodnost, moc, silnou vůli, je sebevědomý, autoritativní, schopný seberealizace. Když chce je schopen pomáhat slabším i je ochraňovat.

Papež


Karta: Číslo 5
Základní poučení: Nejspolehlivější radu naleznete ve svém srdci.
Použití ve výkladu: Papež je moudrý kmet, který představuje nábožnost, řád, sebekontrolu, zkušenost, filozofii, mystické zasvěcení, soucit a laskavost. Je učitelem a zástupcem morálního a duchovního vývoje.

Zamilovaný


Karta: Číslo 6
Základní poučení: Ve hmotném světě neexistuje dokonalé řešení.
Použití ve výkladu: Zamilovaný muž na této kartě představuje určité dilema, kterou z dam, mezi nimiž stojí vlastně upřednostnit. Tu která je oděná a představuje duchovní hodnoty, nebo tu, která je nahá a zastupuje hodnoty materiální a pomíjivé. Je to karta dilematu, nerozhodnosti, ale i přání, tužeb, lásky, romantických vztahů, harmonie i disharmonie a osobních zkoušek.

Vůz


Karta: Číslo 7
Základní poučení: Odvaha vůči nebezpečí které neznáme je hazard.
Použití ve výkladu: Muž jede v kočáře po cestě života a jeden kůň mu jde čehý a druhý hot. Musel by vynaložit hodně sil k tomu, aby dostal oba koně do stejného rytmu. Tato karta je obrazem jistého vnitřního nesouladu, vypovídá o Egu, disharmonii a upozorňuje na nutnost řešit případné nesnáze či konflikty.

Spravedlnost


Karta: Číslo 8
Základní poučení: Chraň se jednoduchých soudů a snaž se porozumět.
Použití ve výkladu: Tato karta je představitelkou harmonie a řádu Dává prostor rozumu, sebekontrole, nestrannosti a možnosti spravedlivé odměny podle zásluh. Pozor, spravedlnost může být někdy slepá. Vyvarujte se jednoduchých soudů a snažte se porozumět.

Poustevník


Karta: Číslo 9
Základní poučení: Cesta k pravdě je často cestou osamění.
Použití ve výkladu: Poustevník je člověk, který odchází do ústraní aby mohl v klidu pracovat na svém nitru. Je to karta moudrosti, studia, meditace, askeze, hledání smyslu života, diskrétnosti a jisté introverze.

Kolo štěstěny


Karta: Číslo 10
Základní poučení: Z kruhu vykročíme stoupením do jeho středu.
Použití ve výkladu: Kolo štěstí se otáčí a říká se, jednou jsi dole jednou nahoře. Je možné se dostat do pozice Sfingy, do její majestátnosti, nadhledu a klidu, ale je nutné překonat jisté překážky, které jsou na kartě vyobrazeny symbolem hadů na počátku cesty k ní.
Mimo to karta představuje spontánnost, osudovost, nevyhnutelnost a různorodost vlivů.

Síla


Karta: Číslo 11
Základní poučení: Pěstujte v sobě něžnou vnitřní sílu, která nemusí nic dokazovat.
Použití ve výkladu: Na této kartě se křehká žena pokouší roztrhnout lvovi tlamu, to se jí ovšem nemůže podařit. Symbol snahy lámat něco přes koleno, plout proti proudu a vzdorovat. Též vyjadřuje neúměrně malou odměnu za vynaložené úsilí.

Viselec


Karta: Číslo 12
Základní poučení: Velká tajemství by se neměla získávat násilím.
Použití ve výkladu: Říká se, svět kolem nás je vzhůru nohama, žijeme proti zákonům přírody a člověk na této kartě se věší za nohu, aby viděl svět z toho správného úhlu. Při této činnosti se mu ale vysypou peníze z kapsy. To vypovídá o tom, že můžeme dojít poznání, ale jak se říká, něco za něco. Je to karta osvícení, jistého duchovního naplnění, ale i možných změn v životním stylu nebo myšlení.

Smrt


Karta: Číslo 13
Základní poučení: Fyzická smrt je přechodem ze tmy do světla.
Použití ve výkladu: Toto je karta změn, říká se něco končí a něco úplně nového začíná. Symbolizuje přeměnu, konec cyklu, změnu v životním stylu, poznání či nové myšlenky.

Mírnost


Karta: Číslo 14
Základní poučení: Všechny násilnosti se obrátí proti nám samým.
Použití ve výkladu: Na této kartě anděl přelévá vodu ze džbánu do džbánu a zvažuje kde jí ponechá. Ve své základní podstatě to znamená jistou stagnaci a očekávání věcí příštích. Dále je symbolem harmonie, umírněnosti, šetrnosti a podřízení se situaci.

Ďábel


Karta: Číslo 15
Základní poučení: Nepodceňujte zlo, respektujte ho, ale nepodléhejte mu.
Použití ve výkladu: Tato karta je symbolem emocí a vášní. Ďábel je bytost velice akční, něco ji neustále někam pohání, irituje a dráždí. V partnerském výkladu zastupuje vášeň, sex a vůbec lásku tělesnou. Mimo to je představitelem peněz, obchodu, výmluvnosti, magie a přitažlivých řešení.

Věž


Karta: Číslo 16
Základní poučení: Vysoké věže se dají stavět jen na poctivých základech.
Použití ve výkladu: Je symbolem falešných představ. Každý z nás si někdy ve svém nitru vystaví růžový zámek představ k určité situaci nebo člověku, a když dojde k realizaci či poznání, tak zjistíme, že se nám tyto neplní v takové míře jak jsme očekávali. Mimo to karta představuje přílišné ambice, ztrátu stability, nebo budování něčeho na špatných základech.

Hvězda


Karta: Číslo 17
Základní poučení: Berte ohled na svého anděla strážného, i on potřebuje odpočinek.
Použití ve výkladu: Říká se vychází nová hvězda, hvězda naděje. Je to karta příznivého osudu, duchovní lásky, soucitu i pomoci, optimismu, víry, inspirace a štěstí. Je dobrým znamením do budoucnosti a představuje ušlechtilé cíle.

Měsíc

Karta: Číslo 18
Základní poučení: Temná noc duše je moment pravdy, hrůzy a údivu.
Použití ve výkladu: una vydává příliš slabé světlo pro pohled do budoucnosti a dva vlci vijící na měsíc symbolizují určitou nostalgii vázanou ke vzpomínkám na minulost, kterou zde představuje rak v dolní části karty. Tato karta může znamenat že žijeme daným okamžikem bez ohledu na budoucnost, ale je také symbolem tajemných sil, vizí, umělecké inspirace, tužeb a citů.

Slunce


Karta: Číslo 19
Základní poučení: Energie by měla hřát, a ne pálit.
Použití ve výkladu: Na rozdíl od luny dává slunce dostatek světla pro pohled do budoucnosti a dvě postavičky stojící pod ním se koupou ve slunečních paprscích a cítí se velmi dobře. Je to karta optimismu, úspěchů a dobrých pocitů. Symbolizuje dobré vztahy, jasnost úsudku, dostatek energie, stabilitu do budoucnosti, schopnost plánovat a vidět danou situaci v jasném světle.

Soud


Karta: Číslo 20
Základní poučení: Občas je nutné se ohlédnout zpět a zamyslet se nad životem.
Použití ve výkladu: Soud je instance, která spravedlivě soudí. Posuzuje jak věci minulé, tak i budoucí. Symbolizuje právní jednání, obnovení, překvapení, věštbu, potřebu kát se i odpouštět, ale i slávu a odměnu.

Svět


Karta: Číslo 21
Základní poučení: Nestraňte se světa, ani se jím nenechte pohltit.
Použití ve výkladu: Tato karta je nejvyšší kartou tarot a prý i nejkrásnější, ale pozor jsou v ní obsaženy všechny karty tarotu, jak ty kladné, tak i ty záporné. O této kartě se říká "Svět nám leží u nohou a jenom na nás záleží, co si z něho vezmeme".
Volba může být jak v náš prospěch tak i naopak.