cs

Stránka je ve výstavbě, děkujeme za pochopení

— Znaky a symboly —

Symbol (z řec. σύμβολον, lat. symbolum) je obvykle vizuální znak, znamení, emblém nebo značka, která odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam. Tak písmeno znamená hlásku, $ je symbol pro dolar a dopravní značka znamená zákaz nebo příkaz. Symbol tak může znamenat či shrnovat i velmi bohaté obsahy: had může být symbolem zla, kříž symbolem křesťanství.[1] Významem znaků a symbolů se zabývá sémiotika. 

zdroj

Anarchie

 Jeden z nejpopulárnějších symbolů mladých lidí minulých let, označující anarchii. Původně je význam vysvětlován okultisty jako Asmodéas - démonická síla, která mladistvé svádí k sexuálním perverzím a sebevraždám. Symbol vzbuzuje touhu postavit se proti zažitým pravidlům a dodává odvahu konat činy, které nejsou za normální situace v povaze nositele.
Symbol dává nositeli neomezenou moc ničit a způsobovat škodu na majetku.

Hlava Kozla

Hlava kozla, spodobnění Bafometa, je zpochybnění Ježíše jako ovečky a jeho smrti za lidské hříchy.
Význam: Symbol dává nositeli sílu přemoci lží přemoci nepřítele nebo nastalou bezvýchodnou situaci. 

Symbol dává nositeli sílu přemoci lží přemoci nepřítele nebo nastalou bezvýchodnou situaci.  

Pentagram

 Využíval se při okultních rituálech pro ovládnutí temných sil a energií. Často je spojován se satanismem, zvláště když se umístí do centra pentagramu symbol kozla. Pět rohů nebo někdy pět čar znázorňuje 5 živlů: vodu, zemi, oheň, vzduch a ducha nebo myšlenku. 

Symbol probouzí v nositeli možnost ovládnout druhé a získat nové utajené síly 

Androgyn  

Základní prvky - síru (která hoří) a rtuť (která je těkavá) ztělesňuje Androgyn neboli Hermafrodit. Spojení těchto protichůdných látek je cílem alchymie a lidského snažení vůbec. Androgyn má korunu dokonalosti. Stojí na draku (hadu s ptačíma nohama) a symbolizuje nadvládu nad silami země, moře a vzduchu. Čtyři hlavy draka symbolizují čtyři živly - oheň, vzduch, vodu a zemi. Významově se podobá Caduceovi. Také jako Caduceus symbolizuje dvojnost všeho jsoucího a její pohyb "vzhůru", k sjednocení protikladů mužského a ženského, pozemského a nebeského atd.

Ankh 

Tento význačný symbol starého Egypta má podobný význam jako Keltský Kříž (spojení kruhu a kříže) a navíc představuje klíč k záhadám mezi nebem a zemí. Je spojeným symbolem Osírida (T-kříž) a Ísidy (ovál). Na obrazech bývá často nesen bohy a symbolizuje jejich nesmrtelnost.

Také se mu prý říká Klíč k Nilu, protože po tomto spojení boha a bohyně nastaly záplavy. V hieroglyfech symbolizuje "život".

Apop 

(Apopis, Apofis) 

Je jedním ze staroegyptských démonů, který podle mýtu každé ráno a každý večer útočí na loď slunečního boha. Vždy je poražen a jeho krev zbarví nebe do červena. Apop představuje mocnosti vládnoucí temnotě a je proto hlavním protivníkem boha slunce (Harachtej, Re, Cheprer (Skarabeus) etc.). Proto bývá Apop někdy ztotožňován se Sutehem. Zachovali se četné rituální texty, které se zabývají "svržením Apopa", které vytváří magickou ochranu chránící před veškerým zlem. 

Awen 

Je moderní druidský symbol, který reprezentuje tři světy. Znak božství nazývaný Awen ( /|\ ) znamená pravdu, vědomosti a spravedlnost. Slovo "Awen" je Welšsky "inspirace". Mezi několika málo čísly, která Druidi používali, tři byly vždy častěji značeny než ostatní, protože Kelti měli sklon organizovat svět do trojic. 

Kruh

Kruh symbolizuje ducha. Jedná se o nejuniverzálnější symbol magie. Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně: nižší stav skrytých schopností a vyšší stav vytržení a osvícení. Tři propojené kruhy symbolizují mystickou jednotu muže, ženy a ducha. Čínská magie takto zase označuje triádu země, nebe a lidstva.